İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

ingilizceokulum.blogspot.com
1) Gelecekte yapılacak işleri ifade etmek için kullanılır.

Örn:
Affirmative - Olumlu
I shall come : Geleceğim
You will come : Geleceksin
He, she, it will come : Gelecek
We shall come : Geleceğiz
You will come : Geleceksiniz
They will come : Gelecekler

Negative - Olumsuz
I shall not come : Gelmeyeceğim
You will not come : Gelmeyeceksin
He, she, it will not come : Gelmeyecek
We shall not come : Gelmeyeceğiz
You will not come : Gelmeyecekler
They will not come : Gelmeyecekler

Interrogative - Soru
Shall I come ? : Gelecek miyim ?
Will you come? : Gelecek misin?
Will he, she, it come? : Gelecek mi?
Shall we come? : Gelecek miyiz?
Will they come? : Gelecekler mi ?

Interrogative Negative - Olumsuz Soru
Shall I not come? : Gelmeyecek miyim?
Will you not come? : Gelmeyecek misin?
Will he, she, it not come? : Gelmeyecek mi?
Shall we not come? : Gelmeyecek miyiz?
Will you not come? : Gelmeyecek misiniz?
Will they not come? : Gelmeyecekler mi?

Karma Örnekler:
I shall read this book tomorrow.
( Bu kitabı bugün değil yarın okuyacağım.)

Two days later they will go to London.
( İki gün sonra Londra'ya gidecekler. )

Where will your son go this afternoon?
( Oğlunuz bu öğleden sonra nereye gidecek? )

2.) Şüpheli gelecek olaylarını ifade etmede kullanılır.

Örn:
I don't know where shall I find it.
( Onu nerede bulacağımı bilmiyorum. )

Perhaps my father will speak to you on this subject.
( Belki babam bu mevzuu üzerinde sizinle konuşacak. )

I think you will succeed in the examination this year.
( Bu sene imtihanda muvaffak olacaksınız zannederim. )

Not: Görüldüğü gibi birinci tekil ve çoğul şahıslarda "Shall" diğer şahıslarda "Will" kullanılır. "Shall" ve "Will"in diğer kullanılışları kendi bölümlerinde izah edilecektir.

Google'da The Simple Future Tense - Gelecek Zaman isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply