» » » » » Some ve Any some / birkaç , any / hiç

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

Bazen konuşurken sayı belirtmeyebiliriz.
Birkaç yöe2da hiç gibi ifadeler de kullanabiliriz.
İngilizce dilinde some birkaç endash any hiç kullanılarak ifade edilir.
Aslında some ve any sözcükleri arasında bir fark yoktur.
Anlam olarak her iki sözcük birbirine çok yakındır.
Aralarındaki fark;
Some olumlu cümlelerde kullanılır. Birkaç anlamına gelir.
Any soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Hiç anlamına gelir.

Some için örnekler:
There are some pencils on the table.
Masanın üstünde birkaç kurşun kalem var.
Masada birkaç kurşun kalem var.
Dikkat edin some olumlu cümlelerde kullanılır.
Ve cümle içerisinde some dan sonra gelen isim çoğuldur.
Ayrıca is değil are kullanılır.

There are some pictures on the wall.
Duvarda birkaç resim var.

There are some dogs under the tree.
Ağacın altında birkaç köpek var.


Any için örnekler:
Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.
Are there any pencils in my pencil box?
Kalem kutum içinde hiç kurşun kalem var mı?

Are there any apples on the tree?
Ağaçta hiç elma var mı?

There aren t any books on the desk.
Sıranın üstünde hiç kitap yok.
Dikkat edin olumsuz cümlede aren t kullanılıyor.

There aren t any apples in the basket.
Sepetin içinde hiç elma yok.

Google'da Some ve Any some / birkaç , any / hiç isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply