» » » Nouns, Personal Pronouns And Their Cases ( İsimler, Şahıs Zamirleri ve Halleri)

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

ingilizceokulum.blogspot.com
THE CASES OF NOUNS - İSİMLERİN HALLERİ

İsmin Yalın Hali

İSMİN YALIN HALİ
Ahmet ....................................................................... Ahmet
The book (book).............................................................. Kitap


İSMİN "İ" HALİ

Ahmet........................................................................ Ahmet'i
The book (book).............................................................. Kitabı


İSMİN "E" HALİ

To Ahmet .................................................................... Ahmet'e
To the book ................................................................. Kitapta


İSMİN "DE" HALİ

In, on, at Ahmet ........................................................... Ahmet'te
In, on, at the book ........................................................ Kitapta


İSMİN "DEN" HALİ

From Ahmet ................................................................ Ahmet'ten
From the book Kitaptan

FOR, AFTER, BEFORE, WITH edatları ile isimlerin halleri,

For Ahmet ....................... Ahmet için
For the book .................... Kitap için
With Ahmet ...................... Ahmet ile
With the book ................... Kitap ile
Before Ahmet .................... Ahmet'ten önce
Before the book ................. Kitaptan önce
After Ahmet ..................... Ahmet'ten sonra
After the book .................. Kitaptan sonraTHE PERSONEL PRONOUNS - ŞAHIS ZAMİRLERİI : BenYou : Sen ve SizHe : O (Erkekler için)She : O (Kadınlar için)It : O (Cansızlar için) We : BizThey OnlarŞAHIS ZAMİRLERİNİN "İ" HALİMe: BeniYou : SeniHim, her, it : OnuUs : BiziYou : SiziThem : OnlarıŞAHIS ZAMİRLERİNİN "E" HALİMe or to me : BanaYu or to you: SanaHim or to him Ona (Erkekler için)Her or to her : Ona (Kadınlar için)İt or to it : Ona (Cansızlar için)Us or to us : BizeYou or to you : SizeThem or to them : OnlaraŞAHIS ZAMİRLERİNİN IN, ON, AT İLE "DE" HALİIn, on, at me : BendeIn, on, at you : SendeIn, on, at him : OndaIn, on, at her : OndaIn, on, at it : OndaIn, on, at us: BizdeIn, on, at you: SizdeIn, on, at them: OnlardaFrom me : BendenFrom you : SendenFrom him, her, it: OndanFrom us : BizdenFrom you: SizdenFrom them: OnlardanFOR, AFTER, BEFORE, WITH edatları ile şahıs zamirlerinin kullanılması,For, before, after, with me : Benim için v.s.For, before, after, with You : Senin için v.s.For, before, after, him, her, it : Onun için v.s.For, before, after, us : Bizim için v.s.For, before, after, you: Sizin için v.s.THE POSSESIVE ADJECTIVES - MÜLKİYET SIFATLARIMy : BenimHis : OnunIt's : OnunYour : SizinYour: SeninHer: Onun Their: OnlarınTHE POSSESIVE PRONOUNS - MÜLKİYET ZAMİRLERİMine : BenimkiHis: OnunkiIt's: OnunkiYours: SizinkiYour's: SeninkiHers: OnunkiOurs: BizimkiTheirs: OnlarınkiHe is with you.O sizinledir.These are their books.Bunlar onların kitaplarıdır.Your question is very difficult.Sorunuz çok zordur.I was in the cafe.Kahvede idim.I live in England.İngiltere'de yaşarım.I got this from a child.Bunu bir çocuktan aldım.We are coming to your home.Sizin evinize geliyoruz.

Google'da Nouns, Personal Pronouns And Their Cases ( İsimler, Şahıs Zamirleri ve Halleri) isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply