İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

ingilizceokulum.blogspot.com
İngilizce dilinde genelde kelimelerin sonuna endash s takısı getirilerek çoğul yapılırlar:

Girl-girls
Car-cars
pen-pens

Eğer sözcük, ıslığa yakın bir sesle sonlanıyorsa sonuna -es takısı gelir. -e ile bitiyorsa endash s gelir:

fish-fishes
grass-grasses
judge-judges
phase-phases
witch-witches

bunun yanısıra, hecelemeden dolayı oluşan zorluklar nedeniyle, -o ile sonlanan ve 1 önceki harfi sessiz olan sözcüklerde ise endash oes takısı gelir:

hero-heroes
potato-potatoes
volcano-volcanoes or volcanos

Son harfi -y ile sonlanan ve endash y den önce sessiz olan isimler çoğul hale getirilirken endash y harfi düşer sözcüğün sonuna endash ies takısı gelir:

cherry-cherries
lady-ladies

yer ve insan isimlerin de ise, y düşmez, sadece endash s gelir:

Germany-Germanys (The two Germanys were unified in 1990)
Harry-Harrys

-y den önce sesli harf var ise endash s takısı gelir:

day-days
monkey-monkeys

Burada da Money istisnadır. Money in çoğulu, moneys ya da monies olarak yazılabilir.

-oes kuralına uymayanlar:

İtalyancadan İngilizceye geçen bazı kelimeler endash oes kuralına uymazlar:

canto-cantos
piano-pianos
portico-porticos
pro-pros

-o ile biten bazı isimlere ise hem endash s hem de endash es getirilebilir:

buffalo-buffalos/buffaloes
cargo-cargos/cargoes
halo-halos/haloes
mosquito-mosquitos/mosquitoes
motto-mottos/mottoes
no-nos/noes
tornado-tornados/tornadoes
volcano-volcanos/volcanoes
zero-zeros/zeroes

yapısı tamamen değişen kelimeler:

child-children
ox-oxen

-f ve endash fe ile biten bazı isimler çoğul yapılırken, bunların yerine endash ves getirilir:

elf-elves
half-halves
knife-knives
sheaf-sheaves

bazı isimler çoğul yapılırken sesli harfler değiştirilir:

fireman-firemen
foot-feet
goose-geese
louse-lice
man-men
mouse-mice
tooth-teeth
woman-women

bazı isimler değişmeden kalırlar:

cod-cod
deer-deer
fish-fish
offspring-offspring
perch-perch
sheep-sheep
trout-trout

bazı isimlerin geleneksel olarak tekil-çoğul yapıları aynıdır:

barracks-barracks
crossroads-crossroads
dice/die-dice
gallows-gallows
headquarters-headquarters
means-means

teknik kullanımda endash us ile biten isimlere endash a eki getirilerek kullanılır:

corpus-corpora
genus-genera

-us ile biten isimlere endash i getirilerek çoğul yapılır:

alumnus-alumni
bacillus-bacilli
cactus-cacti ya da cactuses
focus-foci
fungus-fungi funguses
nucleus-nuclei
octopus-octopi octopuses
radius-radii
stimulus-stimuli

-um ile biten isimlere endash a getirilir:

addendum-addenda
bacterium-bacteria
curriculum-curricula curriculums
datum-data
erratum-errata
medium-media

-ex ya da endash ix ile biten isimlere endash ices getirilir:

apex-apices apexes
appendix-appendices appendixes
cervix-cervices cervixes
index-indices indexes

-is ile biten isimlere endash es getirilerek çoğul yapılır:

analysis-analyses
axis-axes
basis-bases
crisis-crises
diagnosis-diagnoses
emphasis-emphases
hypothesis-hypotheses

-on ile biten isimler endash a yapılır:

Criterion-criteria
phenomenon-phenomena
automaton-automata

Google'da İngilizce Tekil-Çoğulluk isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply