İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç


İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI VE DİLBİLGİSİ 
İngilizce öğrenmeye başlarken ilk öncelikle
öğrenmeniz gereken dilbilgisi ile cümle yapılarıdır.
İngilizce de cümle kuruluşları Tükçe deki
cümle kuruluşundan farklıdır. Basit olarak;
Özne + (-to
be/am, is, are
) + Nesne (İsim Cümlesi)
(Subject) + (-to be/am, is, are)+ (Object)Veya Özne +Yüklem
+ Nesne (Fiil Cümlesi) şeklindedir.
(Subject) + (Verb)+ (Object)
İlerideki derslerimizde zarfların,
edatların, sıfatların vs. cümle içinde ne şekilde kullanılacağını ve cümle
yapılarını öğreneceğiz.
Temel cümle yapısında Özne en başta yer
aldığı için ilk dersimizde şahıs zamirlerini (personal pronouns) anlatıp
örneklerle pekiştireceğiz.


I

(ay)

Ben

Tekil (Singular)

You

(yu)

Sen

Tekil (Singular)

He

(hi)

O (Erkekler için)

Tekil (Singular)

She

(şi)

O (Kadınlar için)

Tekil (Singular)

It

(it)

O (Hayvanlar ve cansız nesneler
için)

Tekil (Singular)

We

(vi)

Biz

Çoğul (Plural)

You

(yu)

Siz

Çoğul (Plural)

They

(dey)

Onlar

Çoğul (Plural)

Cümle kurarken öznenin ardından (-to
be/olmak) fiilini ekleyerek (olmak fiili am, is, are dır) örneklerle
şahıs zamirlerini pekiştirmeye çalışalım.
(Not: Verb to be zamanlara göre was, were
şeklini almaktadır ki bunlara ileride zamanlar konusunda değineceğiz. O yüzden
şimdilik sadece; konu yalın şekilde anlatılmıştır.)


I

am

(em)

You

      
 areWe

      
 are

(ar)

They

      
 areHe

     
 isShe

     
 is

(iz)

It

     
 is


We den bahsederken hakkında konuştuğunuz
topluluğun içinde mutlaka sizinde olmanız gerekiyor.
Örneğin Siz ve kız kardeşiniz ile ilgili
bir olaydan bahsederken (Me and my sister are playing cards.)
Burada me (ben anlamında) ve sizin kız kardeşinizden biz olarak bahsedeceğiniz
için cümle are ile kurulmak durumundadır. (zaman geçmiş zaman değil ise)

Yukarıdaki tabloda Verb endash to be fiilinin
şahıs zamirleriyle nasıl kullanıldığını görmektesiniz. Daha iyi anlamanız için
aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz.
EXAMPLES : (ekzampıls)/ÖRNEKLER-I am a student.   
(I m a
student)
(Ben bir öğrenciyim.) (ay em e
sütudınt)
Not: (I am-I m) Diğer bir yazılış şekli. En
çok bu formatta rastlarsınız.
-You are a teacher.   
(You re a
teacher)
(Sen/siz bir öğretmensin/öğretmensiniz.)
(yu ar e tiçır)
Not: are in kısaltılmış şekli. Bu
kısaltmayı we ve they içinde kullanıyorsunuz.
-We are going to school.(Biz okula
gidiyoruz) (vi ar going tu skul)
-They are studying.(Onlar ders
çalışıyorlar.) (dey ar stadiying)
-He is a manager. (He s a
manager.)
(O erkek bir müdürdür.) (hi iz e
menecır)
Not: Aynı şekilde is in
kısaltılmış şekli. Bu kısaltmayı she ve
it içinde
kullanıyorsunuz.
-She is a model.(O kız/kadın bir
modeldir.) (şi iz e m
adıl)-It is a cat. (O bir kedidir.)
(it iz e ket)

Google'da İngilizce Cümle Yapısı isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply