» »Unlabelled » ingilizce Eşsesli kelimeler Eşsesli kelimelerin Okunuşu

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

English terms

İngilizce Eşsesli kelimeler Eşsesli kelimelerin Okunuşu

ate (past of eat ) :-: eight (sekiz) eiht
allowed (izinli) :-: aloud (yüksek sesle) ılaud
add (eklemek) :-: ad (reklam) ed
ant (karınca) :-: aunt (teyze,hala) ant
ball (top) :-: bawl (bağırmak) bo:l
band (grup) :-: banned (yasaklı) bend
berry (dut) :-: bury (gömmek) beri
been (past part. of be) :-: bean (fasulye) bin
berth (kamara yatağı) :-: birth (doğum) börth
better (daha iyi) :-: bettor (bahisçi) betır
board (geniş) :-: bored (sıkılmış) bord
boarder (daha geniş) :-: border (sınır) bordır
break (kırmak) :-: brake (fren) breyk
cache (zula) :-: cash (nakit para) keş
scents (kokular) :-: sense (his) sens
chance (şans) :-: chants (dinsel şarkılar) çens
Chile (Şili) :-: chili (acı) çili
choir (koro) :-: quire (kağıt tabakası) kuayır
site (mekan) :-: sight (görüş) sayt
climb (tırmanmak) :-: clime (iklim) klaym
facts (gerçekler) :-: fax (faks) feks
Finnish (Finlandiyalı) :-: finish (bitirmek) finiş
flea (bit) :-: flee (kaçmak) fli:
flew (past of fly) :-: flu (grip) flu
gene (gen) :-: jean (kot pantalon) ci:n
gilt (altın kaplı) :-: guilt (suç) gilt
knew (past of know) :-: new (yeni) niu
Greece (Yunanistan / YUnanlı) :-: grease (makine yağı) gri:z
he'll (he will) :-: heal (iyileştirmek) hiıl
heard (past of hear) :-: herd (sürü) hörd
higher (daha yüksek) :-: hire (kiralamak) hayı:
hoarse (kısık ses) :-: horse (at) ho:s
knead (yoğurmak) :-: need (ihtiyacı olmak) ni:d
knows (bilmek) :-: nose (burun) no:z
leak (sızmak) :-: leek (pırasa) li:k
merry (mutlu) :-: marry (evlenmek) merri
miner (madenci) :-: minor (ikincil) maynı
muscle (kas) :-: mussel (midye) masıl
pain (acı) :-: pane (kapı camı) peyn
pair (eş) :-: pear (armut) pe:
prasie (övmek) :-: prays (dualar) preyz
profit (köe2r) :-: prophet (peygamber) profit
rain (yağmur) :-: reign (krallık) rein
rough (kaba) :-: ruff (dövüşken kuş) raf
seen (past part of see) :-: scene (sahne) si:n
seas (denizler) :-: seize (yakalamak) si:z
sew (dikmek) :-: so (söylece) sou
soar (ekşi) sore :-: (boğaz ağrısı) so:r
solace (teselli) :-: soulless (ruhsuz) solıs
steal (çalmak) :-: steel (çelik) sti:l
thyme (kekik) :-: time (zaman) taym
vary (çeşitlenmek) :-: very (çok) veri
wore (past of wear) :-: war (savaş) vo:
we'll wheel (teker) viıl
your (senin) :-: you're yo:
Air (hava) :-: Heir (mirasçı) eı(r)
Aisle (hol) :-: Isle (küçük ada) aıl
Ante- (önce) :-: Anti- (karşı) anti
Eye (göz) :-: I (ben) ay
Bare (çıplak) :-: Bear (ayı/katlanmak) beı(r)
Be (olmak) :-: Bee (arı) bi
Brake (fren) :-: Break (kırmak) breik
Buy (satın almak) :-: By (ile) bay
Cell (hücre) :-: Sell (satmak) sel
Cent (doların 100'de biri) :-: Scent (koku) sent
Cereal (tahıl) :-: Serial (seri) siriyıl
Coarse (adi) :-: Course (kurs) ko:s
Complement (tamamlayıcı) :-: Compliment (iltifat) kamplimınt
Dam (baraj) :-: Damn (lanet) dem
Dear (sevgili) :-: Deer (geyik) diı(r)
Die (ölmek) :-: Dye (boya) dai
Fair (fuar, adil) :-: Fare (bilet ücreti) feı(r)
Fir (köknar) :-: Fur (kürk) fö:(r)
Flour (un) Flower :-: (çiçek) flauı(r)
For (için) Four :-: (dört) fo:(r)
Hair (saç) Hare :-: (yabani tavşan) heı(r)
Heal (iyileşmek) :-: Heel (topuk) hi:l
Hear (duymak) :-: Here (burada) hiı(r)
Him (onu) :-: Hymn (ilahi) him
Hole (delik) :-: Whole (bütün) houl
Hour (saat) :-: Our (bizim) auı(r)
Idle (boş duran,aylak) :-: Idol (put,çok sevilen kişi) aıdl
In (içinde) :-: Inn (han) in
Knight (şövalye) :-: Night (gece) nayt
Knot (düğüm) :-: Not (değil) nat
Know (bilmek) :-: No (hayır) nou
Made (yapılmış) :-: Maid (genç kız) meid
Mail (posta) :-: Male (erkek) meil
Meat (et) :-: Meet (buluşmak) mi:t
Morning (sabah) :-: Mourning (yas) mo:nin:
None (hiçbiri) :-: Nun (rahibe) nan
Oar (kürek) :-: Or (veya) o:(r)
One (bir) :-: Won (kazanmış) wan
Pair (çift) :-: Pear (armut) peı(r)
Peace (barış) :-: Piece (parça) pi:s
Plain (düz, sade) :-: Plane (uçak) plein
Poor (fakir) :-: Pour (dökmek) po:(r)
Pray (dua etmek) :-: Prey (av) prei
Principal (başlıca) :-: Principle (ilke) prinsıpl
Profit (kar) :-: Prophet (peygamber) prafit
Real (gerçek) :-: Reel (makara) ri:ıl
Right (doğru) :-: Write (yazmak) rait
Root (temel) :-: Route (güzergah) ru:t
Sail (yelken) :-: Sale (satış) seil
Sea (deniz) :-: See (görmek) si:
Seam (dikiş) :-: Seem (görünmek) si:m
Sight (görüş) :-: Site (konum) sait
So (yani) :-: Sow (saçmak) sou
Shore (kıyı) :-: Sure (emin) şu:(r) şo:(r)
Sole (tek) :-: Soul (ruh) soul
Some (bazı) :-: Sum (toplam) sam
Son (erkek evlat) :-: Sun (güneş) san
Stair (basamak) :-: Stare (gözlerini dikerek bakmak) stei(r)
Stationary (sabit) :-: Stationery (kırtasiye) steişınri
Steal (çalmak) :-: Steel (çelik) sti:l
Suite (takım) :-: Sweet (tatlı) swi:t
Tail (kuyruk) :-: Tale (masal) teil
Their (onların) :-: There (orada) deı(r)
To (-e doğru) :-: Two (iki) * tu:
Toe (ayak ucu) :-: Tow (yedeğe almak) tou
Waist (bel) :-: Waste (Atılmış) weist
Wait (beklemek) :-: Weight (ağırlık) weit
Way (yol) :-: Weigh (tartmak) wei
Weak (zayıf) :-: Week (hafta) wi:k
Wear (giymek) :-: Where (nerede) weı(r)

Alıntı:
hemeningilizce.com

Eşsesli kelimeler Eşsesli kelimelerin Okunuşu

Google'da ingilizce Eşsesli kelimeler Eşsesli kelimelerin Okunuşu isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply