» » wadding vatka-waistcoat yelek

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w - v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


wadding vatka

waistcoat yelek

Waiting time Bekleme duruşu

wale kumaşta kabarık çizgi

wall-to-wall duvardan duvara

warm ılık; sıcak; ısıtmak

warm copper mayalama küpü

warm trough mayalama küpü

warm vat maylama küpü

Warning sign Ikaz levhası

warp çözgü, arış

warp beam çögü levendi

warp breakage çözgü kopması

warp dyeing çözgü boyama

warp printing machine çözgü baskı makinesi

warp thread çözgü ipliği

warp yarn çözgü ipliği

warping creel cağlık

wash-and-wear yıkanıp giyilebilin, ütü istemeyen

wash-fast yıkamaya dayanıklı

wash-leather güderi

wash-resistant yıkamaya dayanıklı

wash yıkamak

wash off yıkayarak çıkarmak

wash out yıkayarak çıkarmak

washable yıkanabilir

Washer Rondela

washing yıkama

washing agent deterjan, yıkama maddesi

washing and cleaningn agents yıkama ve temizleme maddeleri

washing auxiliary yıkama yardımcı maddesi

washing bath yıkama banyosu

washing machine çamaşır makinesi, yıkama makinesi

washing powder çamaşır tozu

washing soda çamaşır sodası

waste artık, döküntü, telef

Waste collection station Emiş dolabı

waste gas çürük gaz, artık gaz

waste Iye atık çözelti, kullanılmış çözelti

waste silk şap ipeği, floret ipeği

waste steam çürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar

waste water atık su

Watchdog Fitil durdurma tertibatı

water-in-oil emulsion yağda su emülsiyonu

water-insoluble suda çözünmeyen

water-repellencey su iticilik

water-repellent su itici

water-soluble suda çözünen

water su; harelemek(ipek)

water absorption su absorpsiyonu

water bath su banyosu, ben mari

water calender su kalandırı

water cooling suyla soğutma

water fastnees su haslığı

water gas su gazı

water glass su camı, sodyum silikat

water hardness su sertliği

water imbibition value şişme değeri, su emme değiri

Water level Su terazisi

water mangle su kalandırı

water permeability su geçirgenliği

water pressure su basıncı

water pressure test su basıncı testi

water puriflication su arıtımı

water repellent finishing su iticilik apresi

water resistance suya karşı dayanıklılık

water retention value su tutma gücü

water retting su separatörü

water softening su yumuşatma

water softening agen su yumuşatma maddes i

water spot su lekesi

water vapour su buharı

watered hareli

watering dalga, hare

waterlesse susuz

waterproof sugeçirmez; sugeçirmezleştirmek

waterproofness sugeçirmezlik

watertight su geçirmez

watertightness su geçirmezlik

wax finishing mum apresi

wax resist batik rezerve

waxcloth linolyum

waxing machine mumlama makinesi

weaken zayıflatmak, seyreltmek

wear giymek, takmak, aşındırmak

wear and tear kullanmayla eskime

wear out eskitmet; eskimek

wear resistance kullanım dayanıkllığı

weather hava; hava etkisine tutmak

weatherproof hava koşullarına dayanıklı, havadan bozulmaz

weave dokumak, örmek, dokuma, örme

weaver's knot dokumacı düğümü

weaver dokumacı

weaving dokumacılık

weaving fault dokuma hatası

weaving industry dokuma sanayisi

weaving loom dokuma tezgahı

weaving machinery dokuma makineleri

weaving reed gücü

web dokuma, dokunmuş kumaş

wedding dress gelinlik

weft atkı, argaç

weft bar atkı bandı

weft effect atkı etkisi

weft knitted fabric atkılı örgü

weft pile carpet atkı havlı halı

weft stop motion atkı durdurma düzeneği

weft straightener atkı düzeltici

weft thread atkı ipliği

weft yarn atkı ipliği

weigh tartmak; çekmek, gelmek

weight ağırlık; ağırlaştırmak, dolgunluk vermek

weight giving finish dolgunluk apresi, dolgu apresi, ağırlaştırma apresi

weighting agent şarj maddesi, ağırlaştırma maddesi

weighting bath şarj banyosu, ağırlaştırma banyosu

Weighting lever Baskı kolu

Weighting of the drafting system Baskı miktarı (çekim sisteminin)

Weighting pressure Baskı basıncı

weighting size dolgunluk apresi, dolgu apresi ağırlaştırma apresi

Weighting spring Baskı yayı

weld kaynak; kaynak yapmak

Wellington boots lastik çizme

welt zıh, kenar şeridi

wet ıslak, yaş

wet crease resistance finish yaş buruşmazlık apresi

wet decatizing machine yaş dekütür makinesi

wet finishing yaş terbiye, yaş bitim işlemi

wet finishing machine yaş terbiye makinesi

wet laminatiıon yaş kaşeleme

wet setting yaş fiksaj

wet steam yaş buhar

wet steam decatizing bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme

wet treatment yaş işlem

wet wrinkle fastness yaş buruşmazlık haslığı

wettability ıslanabilirlik

wettable ıslanabilir

wetting ıslatma

wetting agent yüzeyetkin özdek, yüzeyaktif madd e

wetting liquor ıslatma banyosu

wetting power ıslatma gücü

Wharve İğ tahrik makarası

Wharve cleaning device Iğ dibi temizleme robotu

wheat starch buğday nişastası

white beyaz

white discharge beyaz aşındırma

white resist beyaz rezerve

whiten beyazlatmak, ağartmak

whitening power renk açma gücü, ağartma gücü

whizz suyunu almak, santrifüjlemek

wick fitil

Wick Fitil

width en, genişlik

width in grey ham en, brüt en

wigan tela

willow açıcı, açma makinesi

Wilton carpet Wilton halısı

wince boyama dolabı, boyama çıkrığı

winch vinç

winchback çıkrıklı tekne, haspel teknesi

winchbeck çıkrıklı tekne, haspel teknesi

wind sarmak, rolik sarmak

wind off sağmak, rolik açmak

wind up rolik sarmak, top sarmak

Windin process Bobin sarımı

Winding Sarma

Winding angle İpliğin sarım açısı

Winding drum Sarım tamburu

Winding height Sarım yüksekliği

Winding lever Sarım kolu

Winding motor Bobinleme motoru

Winding position Bobinleme ünitesi

Winding shaft Sarım mili

Winding system Bobinleme cihazı

Window Pencere, ekran

Window value Ekran değeri

Wire level Norm

woad çivitotu

wolly yünlü

woof atkı, argaç

wool yün

wool chlorination yünü klorlama

wool classification yün sınıflandırması

wool fat yün yağı

wool fiber yün lifi

wool grading yün sınıflandırması

wool grease yün bağı

wool hair yün lifi

wool in the yolk yağıltılı yapak, kirli yün

wool scouring yün yıkama, yün temizleme

wool scouring machine yün yıkama makinesi, yün temizleme makinesi

wool thread yün ipliği

wool yarn yün ipliği

woolen yünlü

woolens yünlüler, yünlü giysiler

woollen yarn ştrayhgarn yün ipliği

work iş; eser

workbench tezgah

worker işçi

working life ömür, dayanma süresi

working temperature çalışma sıcaklığı

working width yararlı en, kullanılır en

workman işçi

works atölye, fabrika

workshop atölye

Worm Sonsuz dişli, Salyangoz

Worm gear Salyongoz dişli

worst(yarn) yün iplik , kamgarn iplik

worsted yün iplik

Worsted preparation Kamgarn işlemi

woven dokuma

woven felt keçe kumaş

woven goods dokuma kumaşlar

wrap atkı, şal, eşarp, sarmak, paketlemek

Wrap spinning Etrafına sarma hızı

wring burarak sıkmak, sıkıp suyunu çıkarmak

wringer sıkma donanımı, sıkıp suyunu çıkarmak

wringer sıkma donamını, çamaşır mengenesi

wringing machine sıkma makinesi

wrinkle-resistant finish buruşmazlık apresi

wrinkle kırışık, buruşuk; kırıştırmak, buruşturmak

wrong yanlış, hatalı

wrong side arka yüz


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da wadding vatka-waistcoat yelek isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply