» » vacuum boşluk, vakum

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v - u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


vacuum boşluk, vakum

Vacuum Vakum

vacuum ager vakum buharlayıcı

vacuum distillation boşluk damıtması, vakum destilasyonu

Vacuum monitor Vakum gözleyici

vacuum steamer vakum buharlayıcı

valance kısa perde

valence değerlik

value chain tedarik zinciri

Valve Vana,valf

Valve regulator for outgoing air Çıkış havası regülatörü

vaporization buharlaşma, buharlaştırma

vaporize buharlaşmak; buharlaştırmak

vapour buhar, buğu

Variable speed drive Değişken hızlı tahrik

variation varyasyon

varnish vernik

Varying staple length Değişken ştapel

vat tekne, küp

vat acid küp asidi

vat dye küp boyası, tekne boyası

vat dyeing küp boyalarıyla boyama

vat printing küp baskı, küp boyalarıyla baskı

vatting küpleme

vax mum, balmumu; mumlamak, parafinlemek

vegetable dyesttuf bitkisel boyarmadde

vegetable fibre bitkisel lif

vegetable oil bitkisel yağ

vegetable tanning bitkisel tabaklama

vehicle taşıt, araç

veil örtü, yaşmak; duvak, tül; peçe

veiling peçelik kumaş

velocity hız, sürat

velour(s) velur, kadife taklidi

velvet kadife

velvet cutting machine kadife kesme makinesi, kadife tıraşlama makinesi

velvet finish kadife apresi

velvet knife kadife bıçağı

velveteen pamuklu kadife

velvety kadifemsi

ventilate havalandırmak

ventilation havalandırma

ventilator vantilatör

vertical dikey, düşey

vessel kap

vest yelek; fanila, iç gömleği

vibration titreşim

vicuna vikunya

vigogne yarn yarı yün iplik

vigoureuw printing vigore baskı

vigoureux vigore

vigoureux printing machine vigore baskı makinesi

vigoureux steamer vigore buharlayıcı

vigoureux yarn vigore iplik

vinegar sirke

vinyl vinil

vinyl acetate vinil asetat

vinyl chloride vinil klorür

vinyl resin vinil reçinesi

violet mor

virgin wool kırpım yünü

viscometer viskozimetre, akışmazlıkölçer

viscose viskoz

viscose filament viskoz ipliği

viscose rayon viskoz reyonu

viscose silk viskoz ipeği

viscosimeter viskozimetre, akışmazlıkölçer

viscosity viskozite, ağdalık, akmazlık

viscous ağdalı, akmaz, akışkansı, viskoz

voile vual

volatile uçucu

volume hacim, oylum

volumetric flask ölçü balonu, ölçü toparı, balonjoje

Vortex nozzle Karıştırma düzesi

vulcanite ebonit

vulcanization kükürtle sertleştirme, vulkanizasyon

vulcanize kükürtle sertleştirmek, vulkanize etmek

vulcanized fiber vulkanize lif


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da vacuum boşluk, vakum isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply