» » ultaviolet morötesi-ultimate humidity bitim nemliliği, son nemlilik

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u - t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


ultaviolet morötesi

ultimate humidity bitim nemliliği, son nemlilik

ultimate tensile stress kopma kuvveti

ultracentrifuge ültrasantrifüj

ultrafiltration ince süzme, ültrafiltrasyon

ultraviolet rays morötesi ışınlar, ültraviole ışınlar

umbrella şemsiye

unbleched ağartılmamış, beyazlatılmamış, ham

unbur the wool yünün pıtrağını çıkarmak

undepants külot

underclothes iç çamaşırı

underclothing iç çamaşırı

undercoat astar boya, taban boya

underskirt jüpon, iç eteklik

underwear iç çamaşırı, iç giyim

Underwind Alt (dip) sarımı

Underwinding (process) Dip sarım (metod)

Underwinding mechanism Alt sarım donanımı

Underwinding motor Alt (dip) sarım motoru

Underwinding position Dip sarım konumu

Underwinding position Dip sarım pozisyonu

Underwinding starting speed Dip sarım başlama devri

Underwound wrap Dibe sarılan sargılar

undiluted seyreltilmemiş

undissolved çözünmemiş

undrawn gerdirilmemiş

undyed boyanmamış

uneven düzgünsüz, düzgün olmayan

unfinished terbiye edilmemiş

unfold açmak, yaymak

unfulled dinklenmemiş

uniform üniforma; aynı, tekbiçimli

uniformity of ends renk birliği, renk değişmezliği (parti boyunca)

union karışık kumaş

union linen yarı keten

union silk yarı ipek

union wool yarı yün

unit birim

Unit Ünite

unit of measurement ölçü birimi

universal dyestuff üniversal boyarmaddesi

universal steamer üniversal buharlayıcı

unlevel düzgünsüz, düzgün olmayan

unload boşaltmak

unmilled dinklenmemiş

unmixed karışmamış, saf

unreel sağlak, rolik açmak

unrool sargıyı boşaltmak, sargıyı açmak

unsaturated doymamış

unscoured silk ham ipek, grej ipeği

unshrinkability çekmezlik

unshrinkable çekmez

unstable kararsız, istikrarsız

unstable state kararsız durum

unsteady kararsız durum

untreated işlenmemiş, ham

unwashed yıkanmamış

unwind sargıyı boşaltmak, rolik açmak

upholstery fabric döşemelik kumaş

Upper part Üst parça

Upper yarn Üst iplik

Upper yarn suction arm Üst iplik emiş kolu

uptake çektirme

urea üre

urea formaldehyde resin üre formaldehit reçinesi

urena urena

uric acid ürik asit

use kullanım, kullanmak

Used oil Kullanılmış yağ


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da ultaviolet morötesi-ultimate humidity bitim nemliliği, son nemlilik isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply