» » table masa-tablecloth masa örtüsü

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t - s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


table masa

tablecloth masa örtüsü

taffeta tafta

tailing renk farklılığı (parti boyunca)

tailor terzi

tailored suit ısmarlama elbise

Take-off roller Çıkış silindiri

Take-off shaft Çıkış mili

Take-off system Çıkış sistemi

Take-off system Çıkış sistemi

Take-off, Take-off system İplik çekimi

take almak

take in daraltmak (giysi)

take up kısaltmak (giysi)

talcum talk

tambour kasnak

tampico fibre tampiko

tan tabaklamak, sepilemek

tandem calender çift kalandır

Tangential belt Tanjansiyal kayış

Tangential belt drive Tanjensiyal tahrik

tanner's wool tabak yünü

tanner sepici, tabak

tannery tabakhane, sepi yeri

tannic acid tannen asidi

tannic resist tanik rezerve

tannin tanen

tanyard tabakhane, sepi yeri

tape bant, şerit

Tape Çekme bandı

tapestry duvar halısı

tapestry needle goblen iğnesi, nakış iğnesi

tar katran

Target height Hedef yükseklik

tarlatan tarlatan

tarnish donuklaştırmak, matlaştırmak

tarnish donuklaştırmak, matlaştırmak

tartan tartan

tartan tartan

tartar emetic potasyum antimonil tartarat

tartaric acid tartarik asit

tassel püskül

tatting mekik oyası

tautomer tautomer

taw postu işleyip kösele yapmak

tear yırtmak; yırtılmak

tear growth test yırtılma büyümesi deneyi

tearing test yırtılma deneyi

tease ditmek, taramak; tüylendirmek, şardonlamak

teasel raising machine şardon makinesi

Technical data Teknik bilgiler

technical school meslek okulu

technical term teknik terim

technology teknoloji

tee shirt tişört

temperature sıcaklık, temperatür

temperature scale sıcaklık ölçeği

temple cımbar, çımbar, enine açıcı

temporary geçici

temporary hardness geçici sertlik (su)

tenacius stains inatçı lekeler, çıkarılması zor lekeler

tenside yüzeyetkin özdek, yüzeyaktif madde

tensile strength gerilme dayanımı, gerilme mukavemeti

tension gerilim

Tensioning device Gerdirme donanımı

Tensioning device Gerdirme tertibatı

Tensioning pulley Gerdirme makarası

Tensioning screw Gerdirme civatası

tent çadır

tenter germe makinesi; germek

tenter clip taşıyıcı baklası, taşıma baklası

tenter hook germe makinesi kancası

tepid ılık

Terminal strip Terminal ayar şeridi

terry havlu kumaş

Terylene terilen

test test, deneme; denemek, kontrol etmek

test piece örnek, numune

test tube deney tüpü

testing device kontrol aygıtı

tetrachloroethane tetrakloroetan

tex teks, tex

textile tekstil, dokuma

textile auxiliary tekstil yardımcı maddesi

textile auxiliary oil tekstil yardımcı yağı

textile calender tekstil aklandırı

textile engineeer tekstil mühendisi

textile fibre tekstil lifi

textile finishing tekstil apresi, tekstil terbiyesi

textile finishing machines tekstil terbiye makineleri

textile industry tekstil endüstrisi, dokuma sanayi

textile machines tekstil makineleri

textile printing tekstil baskısı

texture dokuma, dokunuş, tekstüre etmek

textured yarn tekstüre iplek, hacimli iplik

texturing machine tekstüre makinesi

thax erimek; eritmek

thermal ısıl, termik

thermal conduction ısı iletimi, ısıl iletim

thermal insulation ısı yalıtımı

thermofixing termofiksaj

thermofixing machine termofiksaj makinesi

thermogravimetry ısılağırlıklı ölçüm, termogravimetri

thermometer sıcakölçer, termometre

thermoplastic termoplastik

thermoregulator ısıdenetir, termostat

thermosetting termofiksaj

thermosetting machine termofiksaj makinesi

thermosol-thermofixation dyeing termosol-fermofiksaj boyama

thermostable ısılkararlı, termostabil

thermostat ısıdenetir, termostat

Thermostat Termostat

Thermostat in the control cabinet Kontrol dolabı termostatı

thiazine tiyazin

thiazine dyes tiyazin boyaları

thiazole tiyazol

thiazole dyesttuffs tiyazol boyarmaddeleri

thick kalın, koyu

Thick section Kalın yer

thicken koyulaştırmak, kıvamlaştırmak

thickener kıvamlaştırıcı, kıvamlaştırma maddesi

thickening matter kıvamlaştırma maddesi

thickness kalınlık; koyuluk

thimble yüksük

thin-layer chromatography ince tabaka kromatografisi

thin ince

Thin section İnce yer

thinner inceltici, tiner

Third hand Üçüncü el

thixotrope cıvıyan, tiksotrop

thixotropy cıvıma, tiksotropi

thread iplik

thread clener iplik temizleyici

thread guide iplik kılavuzu

Threaded bolt Germe civatası

Threaded pin Dişli pim

three-roll calender üç silindirli kalandır

three-roll padding mangle üç silindirli fular

three üç

Thrown off yarn Kesik iplik

thrown silk has ipek

thrum iplik saçağı, iplik döküntüsü

tie-and-die method düğümlü boyama yöntemi

tie kravat, boyunbağı; bağ, düğüm; bağlamak

tiffany ince muslin kumaş

tights külotlu çorap

Tilt in cops above pegs Masuraları Peg'ten alma

time zaman, vakit; süre, müddet

Time channel Zaman kanalı

tin kalay

tin loading kalay şarjı

tin mordant kalay mordanı

tin weighting kalay şarjı

tinctorial power boyama gücü

tinctorial strenght boyama gücü

tincture hafifçe boyamak

tinge hafifçe boyamak

tint nüans; tonlamak, nüanslamak

tissue kumaş

titration titrasyon

To-and-fro movement Kurs hareketi (iplik gezdirme için)

To padlock Asma kilitle kilitlemek

To unlock Kilidi açmak

Toggle link socket Mafsal çubuğu kafası

Toggle switch Basma butonlu anahtar

toluene tolüen

toluidine toludin

tone-in-tone dyeing aynı tonda boyama

tone-in-tone effect aynı ton etkisi

tone ton, nüans; tonlamak

toning dye tonlama boyası; nüanslama boyası

tool alet

Toothed belt drive Dişli kayış tahriği

Toothed rack of the package holder Dişli çubuk

top üzerini boyamak, yeniden boyamaz

Top aprons Üst apron

Top arm body Klavuz çubuğu (Baskı kolu)

top boots uzun çizme

top coat pardösü, palto

top hat silindir şapka

Top of the tube Masura üst kenarı

Top roller Üst silindir

Top roller cot Üst silindir manşonu

Top roller retainer Üst silindir tutucu

Top weighting arm Baskı tabancası

Top weighting unit Baskı agregatı

tops tops

tops dyeing tops boyamacılığı

Torque wrench Tork anahtarı

total bütün, toplam

total hardness toplam sertlik

Total rated capacity Toplam nominal kapasite

tow-to-yarn spinning doğrudan büküm

towel havlu

towelling havluluk bez

tower drier dikey kurutucu, kule kurutucu

toxic zehirli, ağılı

Track (Sevk bandı için) yol

tracksuit eşofman

trade ticaret, alışveriş

trademark marka

tram(silk) ibrişim, bükümlü ipek

transfer taşıma, aktarma

transfer printing transfer baskı

transformation dönüşüm, dönüştürüm

transparency saydamlık

transparent saydam

transversal enine

transversal shearing machine enine makaslama makinesi

trash atık, döküntü, telef

Traverse Sarım traversi

Traverse mechanism Travers donanımı

Traverse sheet Travers saçı

Traversing stroke Travers mesafesi

treat muamele etmek

treatment işlem, muamele

trench coat trençkot, yağmurluk

triacetate triasetat

triacetate filament triasetat filamenti

trial deneme

triazo dyes triazo boyaları

triazone triazon

trichloreythylene trikloretilen

tricot triko

trimming süsleyici, garnitür

triphenylmethane trifenilmetan

triphenylmethane dye trifenilmetan boyası

tristimulus value of a light renk değeri

tropics-proof tropik iklim koşullarına dayanıklı

trough tekne

trousers pantolon

Trumpet Roving guide Huni

trunks mayı

try denemek

try on prova etmek

tub tekne, küvet

tube tüp, boru

Tube Masura

Tube dimensions Masura geometrisi

Tube disc Masura diski

Tube length Masura boyu

Tube loading and cop removing station Masura takma ve kops alma istasyonu

Tube loading station Masura takma istasyonu

Tube loading station Placing tubes Masura takma

Tube magazine Masura haznesi

Tube orienting mechanism Yönlendirici

Tube seat monitoring Masura oturma kontrolu

Tube stopper Masura durdurucu

tuck kırma, pli

tuft püskül

tufting tafting

tufting machine tafting makinesi

tulle tül

tulle machine tül makinesi

tunic tünik

tunnel dryer tünel kurutucu

turbine türbin

Turkey red Türk kırmızısı

Turkey red oil Türk kırmızısı yağı

Turkoman carpet Türkmen halısı

turpentine terebentin

turquoise turkuaz, türkuvaz

turtleneck yüksek yaka

tussah silh tussah ipeği

tussore tusor

tussur silk tusah ipeği

tye vat boya teknesi

Type plate Tip plakası

tweed tüvit

tweill kabartma çizgili kumaş

Twin table İkiz masa

twine sicim, kınnap

Twist change chart Büküm dişlisi tablosu

Twist inserter Büküm verici

two-coloured iki renkli

two-phase printing process iki fazlı baskı yöntemi

two-rool padding mangle iki merdaneli fular


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da table masa-tablecloth masa örtüsü isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply