» » sable samur kürk

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s - r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


sable samur kürk

sack torba, çuval

sacking çuval bezi, çul

sackloth çuval bezi, çul

sacld haşlamak

sad koyu, donuk

Saddle Sele

safety emniyet, güvenlik

safety belt emniyet kemeri

Safety boots Güvenlik ayakkabısı

Safety device Güvenlik donanımı

Safety equipment Koruyucu ekipman

Safety gloves Koruyucu eldiven

Safety goggles Koruyucu gözlük

Safety helmet Koruyucu kask

Safety instructions Güvenlik talimatı

Safety link Güvenlik zinciri

Safety stop Emniyet duruşu

Safety switch Güvenlik şalteri

safety valve emniyet supabı

sailcloth yelken bezi

sal ammoniac nişadır, amonyum klorür

salicylic acid salisilik asit

salt tuz

salt out tuzla çöktürmek

sample örnek, numune; örnek almak

sandal sandal, sandalet

sanforizing sanforizasyon

saponification sabunlaşma

saponify sabunlaşmak, sabunlaştırmak

sateen saten taklidi pamuklu kumaş

satenet(te) satine

satin saten

satin duchesse saten düşes

satin finish atlas perdahlı, ince perdah

satin stitch nakışta sarma işi

saturate doyurmak, emdirmek

saturated doymuş, doygun

saturated steam doygun buhar, doymuş buhar

saturation doyma

saturation poin doyma noktası

saturation value doyma değeri

saw testere

saw gin testereli çırçır makinesi, saw-gin

sbuction speed emme hızı

scalding vat kaynatma, hazlama kazanı

scale ölçek

Scale Skala, Kadran

scales terazi

scallop fisto; fisto yapmak

scarf atkı, eşarp, kaşkol

schappe silk kamçıbaşı, şap ipeği, floret ipeği

schappe silk yarn şap ipliği

Schreiner finish ipek apresi

schreinerize ipekt efekti vermek

scorch yakmak, alazlamak

scour pişirmek; yıkamak, yağını gidermek

scour for wool yün temizleme maddesi

scouring apparatus yıkama makinesi

scouring boiler pişirme kazanı

scouring liquor pişirme çözeltisi

scouring loss pişirme kaybı

scraper rakle, sıyırıcı

scraping knife rakla bıçağı, sıyırma bıçağı

screen şablon

Screen Filtre eleği, gözenekli yüzey

screen printing serigrafi, film baskısı, şablon baskısı

screen printing machine film baskı makinesi

screen varnish şablon lakı

Screw Bağlantı civatası, tesbit civatası, sıkıştırma civatası, civata, vida

Screw driver Tornavida

scroop avivaj yapmak, yumuşatmak

scroop finish hışırtılılık apresi

scrooping avivaj

scroopy feel hışırtılı tutum

scroopy handle hışırtılı tutum

scrum köpük; köpüklenmek

scutch ditmek, etmak, döverek kabartmak (pamuk, ipek); döverek temizlemek (keten)

scutcher ditme makinesi, lifleme makinesi

sdignüerirg with oil zeytinyağı avivajı

sealskin fok derisi, fork kürkü

seam dikiş, dikiş yeri; dikmek

seatshirt tişört

seawater deniz suyu, tuzlu su

seawater fastness deniz suyu haslığı

secondary ikincil

secondary colour karışım rengi

seconds ıskarta mal, tapon mal, defolu mal

sediment tortu, çökelti

sedimentatiton tortulaşma, çökelme

seed tohum; çekirdek

seed capsule çekirdek kapsülü

seed fibre çekirdek lifi

Selector switch Komütatör anahtar

self-acting self-acting

self-coloured tek renkli; kendi renginde

self-oxidation özyükseltgenme, kendiliğinden yükseltgenme

selfactor mule selfaktör

selvage kenar, kumaş kenarı

selvedge kenar, kumaş kenarı

selvedge cutter kenar kesici

selvedge guide kenar kılavuzu

selvedge printing kenar baskısı

selvedge printing machine kenar baskı makinesi

selvedge spreader kenar açıcı

selvedge trimming machine kenar düzeltme makinesi

semi- yarı

Semi-automatic operation Yarım otomatik çalışma konumu

semi-feltn raising machine yarı keçeleştirme şardon makinesi

semi-finished yarı mamul

semi-worsted yarn yarı gamgarn iplik

semiconductor yarı iletken

semicontinuous yarı kesiksiz

semipermeable yarı geçirgen

semitransparent yarı saydam

Sensing of lower yarn end Alt iplik yoklama

Sensing of vacuum Vakum yoklama

sensitive duyarlı, hassas

sensitive to air havaya karşı duyarl ı

sensitive to light ışılduyarlı, ışığa karşı duyarlı

sensitivity duyarlık

Sensor Proximity switch Yoklayıcı

separate ayrı; ayırmak

Separating sheet Ayırıcı sac

separation ayırma, ayrılma

separator ayırıcı, separatör

sequestering agent kompleks yapıcı

serge serj, ince şayak

sericin ipek zamkı, serisin

sericulture ipekçilik

Service actions Servis işlemleri

Service mode of operation Servis çalışması

Service mode of operation of the doffer Takım değiştiricinin servis çalışması

Service switch Servis şalteri

Service trolley Servis arabası

set fikse etmek

set of warp çözgü sıklığı

Setting angle Ayar açısı

Setting chart Ayar tablosu

Setting gauge Ayar şablonu

setting machine fiksaj makinesi

Setting pulley Ayar makarası

Setting ring Ayar halkası

setting zone fiksaj alanı

Settings by BCD switches BCD şalteri üzerinden ayar

sew dikmek

sewing dikiş, dikim

sewing machine dikiş makinesi

sewing machine needle dikiş makinesi iğnesi

sewing machine oil dikiş makinesi yağı

sewing silk ibrişim

sewing yarn dikiş ipliği

shirt-blouse şömizye

sodium cellulose sodyum selüloz

Spindle base Iğ alt kısmı

Start of final spinning phase Nihai eğirme aşaması başlangıcı

sulphite cellulose sülfit selülozu

Shackle (Padlock) Pranga (Asma kilit)

shade renk tonu, nüans; nüanslamak

shading nüanslama

shading dye nüanslama boyası, tonlama boyası

Shaft Mil Şaft

Shaft bearing Mil yatağı

Shaft encoder Döner sensör

Shaft length Mil parçası

shammy leather güderi

shantung şantuk

shape biçim, şekil

sharpnees keskinlik, netlik

shear kırkım; kırkmak, makaslamak, tıraş etmek

shearing kırkım, kırpma

Shearing head Kesme başlığı

Shearing head drive Traşlama başlığı tahriği

Shearing head motor Traşlama motoru

Shearing knife Kesme bıçağı

shearing machine makaslama makinesi, makas makinesi

sheen parlaklık, parıltı

sheep's wool koyun yünü

sheep-dip koyun parazitlerini öldürmek için hazırlanan sıvı

sheep koyun

sheep shearing koyun kırpımı

sheepskin pösteki, koyun postu

sheet yatak çarşafı

Shetland wool şetland yünü

Shift counter combination Vardiya sayacı kombinasyonu

Shift data memory Vardiya bilgi hafızası

Shift Memory Window "Vardiya Hafızası" ekranı

Shift Start Window "Vardiya Başlangıcı" ekranı

shiny havsız

shirt-blouse şömizye

shirt-front kolalı gömlek göğüslüğü

shirt gömlek

shirting gömleklik kumaş

shitwaist şömizye bluz

shock cooling ani soğutma, şok soğutma

shock drying ani kurutma, şok kurutma

shoe ayakkabı

Short-circuit Kısa devre

short-fibret kısa lifli

short kısa

short circuit kısa devre, kontak

short festoon drier kısa askılı kurutucu

Short staple fibres Kısa stapelli lif

shorts şort, kısa pantolon

shot şanjan, yanardöner

shot cloth yanardöner kumaş, şanjan kumaş

shot effect yanardöner görünüm, şanjan efekti

shot silk şanjan ipek, yanardöner ipek

shot taffeta tafta şanjan

shoulder bag omuz çantası

showerproof su iticilik özelliği vermek, su geçirmez yapmak

shrink küçülmek, çekmek, daralmak

shrinkage küçülme, çekme

shrinkage in length boyuna çekme

shrinkage in width enine çekme

shrinkage measuring device çekme ölçüm aleti

shrinking küçülme, çekme, büzülme

shrinking apparatus çektirme aygıtı

shrinking effect çektirme etkisi

shrinking machine çektirme makinesi

shrinkproof çekmez, büzülmez

shrinkproof finish çekmezlik apresi

shuttle mekik

shuttle box mekik kutusu

shuttle change mekik değiştirme

shuttle eye mekik gözü

shuttle spindle mekik iği

sieve elek, elemek

sighting colour işaretleme boyas ı

Signal Sinyal

Signal light Sinyal lambası

silicion finish silikon apresi

silicon silisyum

silicon elastomer silikon elastomeri

silicone silikon

silk ipek

silk bath ipek banyosu

silk cotton kapok

silk finish ipek apresi

silk gauze ipek gazı bezi

silk gloss ipek parlaklığı

silk gum ipek zamkı, serisin

silk hat silindir şapka

silk industry ipekçilik sanayi

silk luster ipek parlaklığı

silk noil buret (ipeği)

silk plush ipek pelüş

silk screen printing serigrafi

silk scroop ipek tutumu

silk stocking ipek kadın çorabı

silk thread ibrişim

silk velvet ipekli kadife

silk waste deşe ipek, hurda ipek

silk weighting ipek şarjı, ipek ağırlatırma

silk yarn ipek iplik

silken ipekli

silkworm ipekböceği

silkworm breeding ipekböcekçiliği

silky ipek gibi

simili mercerizing taklit merserize yapma

simultaneous eşanlı, simultane

singe yakmak, alazlamak

singeing machine yakma makinesi

single-bath tek bayno, tek banyolu

single-bath dyeing tek banyoda boyama

single-colour tek renkli

single tek

Single cycle Tek ritim

single phase printing process tek fazlı baskı yöntemi

single shade tek renk

Single yarn Tek kat iplik

sink batırmak, daldırmak

sisal (hemp) sisal

size ölçü, boyut; beden, numara; haşıl

size application haşıllama

size lubricant haşıl yağı

size mixer haşıl karıştırıcı

size take-up haşıl alışı

sizing agent haşıl maddesi

sizing assistant haşıl yardımcı maddesi

sizing liquor haşıl banyosu

sizing machine haşıl makinesi

sizing oil haşıl yağı

sizing roller haşıllama silindiri

sizing room haşıllama odası

skim köpüğünü almak

skin post, pösteki; deri

skin wool tabak yünü, post yünü

skintight bedeni sımsıkı saran

skirt etek, eteklik

skirting etek yapağısı, bacak yapağısı

skying doctor havada rakle

slaked lime sönmüş kireç

slash yırtmaç; yırtmaç açmak; haşıllamak

slasher-sizer haşıl makinesi

slasher haşıl makinesi

slashing machine haşıl makinesi

slashing product haşıl

sleeve elbise kolu, yen

slide kaymak

Sliding block Kulis taşı

Sliding gauge Ölçü sürgüsü

slip kombinezon

Slip drafting Kayma çekimi

slipper terlik

sliver bant, şerit

Sliver Cer bantı, band

Sliver conveyor system Band taşıma sistemi

Sliver evacuation system Band boşaltma sistemi

Sliver feed Band besleme

Sliver feed stop Band beslemeyi durdurma

Sliver feed system Fitil besleme

Sliver guide pulley Fitil klavuz kasnağı

Sliver stop Sarma duruşu

Sliver stop lever Fitil durdurma segmenti

Sliver trumpet Band hunisi

slop-pad fularlamak

Slot Manşon yüzeyi

Slot Uzun delik

slow yavaş

slub yumru, düğüm

Slub equipment (Flammgarn) Fantazi iplik donanımı

small küçük, ufak

smell kokmak

smock iş önlüğü, önlük

smoke duman

smooth düz, düzgün; düzelmek; düzeltmek

smoothing iron ütü

smudge lekelemek, kirletmek

snag-free finisih tel kaçmazlık apresi

snag delik

Snap switch Rotatif anahtar, döner düğme

Snarl preventing clutch Kıvırcıklaşma önleyici kavrama

soak ıslatmak, emdirmek

soap sabun; sabunlamak

soap bath sabun banyosu

soap delustering sabunla matlaştırma

soap milling sabunlu dinkleme

soaping sabunlama

soaping machine sabunlama makinesi

soapstone sabuntaşı

soapsuds sabun köpüğü

soapy sabunlu

soapy liquor sabun çözeltisi

soapy lye sabun çözeltisi

sock kısa çorap

soda soda

soda soap sodyum sabunu, sert sabun

sodium sodyum

sodium acetate sodyum asetat

sodium bicarbonate sodyum bikarbonat

sodium bisulphate sodyum bisülfat

sodium bisulphite sodyum bisülfit

sodium carbonate sodyum karbonat

sodium cellulose sodyum selüloz

sodium chlorate sodyum klorat

sodium chloride sodyum klorür

sodium chlorite sodyum klorit

sodium hypochlorite sodyum hipoklorit

sodium hyroxide sudkostik, sodyumhidroksit

sodium nitrite sodyum nitrit

sodium peroxide sodyum peroksit

sodium silicate sodyum silikat

sodium stannate sodyum stanat

sodium sulphate sodyum sülfat

sodium sulphide sodyum sülfür

soft yumuşak

soft soap arapsabunu

soft water yumuşak su

soften avivaj yapmak, yumuşatmak

softener yumuşatıcı

softening agent yumuşatma maddesi

softening point yumuşama noktası

soil-repellent kir itici

soil kir, leke; kirletmek, lekelemek

soil burying test toprakta çürüme deneyi

soil carrier kir taşıyıcı

solid katı; sağlam

solid matter katı madde

solubility çözünürlük

solubilize çözündürmek

solubilizing agent çözme maddesi

soluble çözünür

solution-dyed çözelti halindeyken boyanmış

solution çözelti

solvent çözücü, çözgen

solvent dyeing çözülü boyama

solvent fastness çözücü haslığı

solvent reclamation çözücü geri kazanımı

soupla silk suple ipeği

sour asitlendirmek

source kaynak

souring bath asitleme banyosu

soutache sutaşı

spandex fibre elastan

Spanish dagger fibre pita lifi

Spanner Çatal anahtar, altı köşeli anahtar

spare part yedek parça

spark kıvılcım

special özel

Special equipment Özel donanım

special finish özel apre

specific özgül

specific gravity özgül ağırlık

specific heat özgül ısı

specimen örnek, numune

speed hız

Speed sensor Devir sensörü

spent Iye atık çözelti; kullanılmış çözelti

Sphero-point spinde ....'li yuvarlak iğ yatağı

spin eğirmek, bükmek, iplik yapmak

spin dryer santrifüjlü çamaşır kurutma makinesi

spin its cocoon kozasını örmek

spindle iğ

Spindle Iğ

Spindle base Iğ alt kısmı

Spindle bearing Iğ yatağı

Spindle bearing İğ yataklama

Spindle blade Iğ gövdesi

Spindle box Balon kutusu

spindle brake iğ freni

Spindle brake Iğ freni

Spindle cutter İğ bıçağı

Spindle drive İğ tahriği

Spindle drive motor İğ tahrik motoru

Spindle gauge Iğler arası mesafe

Spindle insert İğin yerine oturtulması

Spindle oil Iğ yağı

Spindle oiler Iğ yağlama aleti

Spindle oiler Bakım aleti

Spindle rail İğ rayı

Spindle speed Iğ devri

Spindle speed during the first ring rail stroke İlk adımda iğ devri, Bilezik
sehpasının ilk kurs hareketindeki iğ devri

Spindle upper part Iğ üst kısmı

Spindle wharve Iğ kasnağı

spinneret düze, memecik

spinning iplikçilik

Spinning İplik eğirme

spinning cake kek sargı

Spinning components Eğirme kompanentleri

spinning machine iplik makinesi

Spinning machine Iplik eğirme makinası

spinning mill iplikhane, iplik fabrikası

spinning nozzle düze, memecik

Spinning nozzle Eğirme düzesi

Spinning parameters Eğirme parametreleri

Spinning position Eğirme ünitesi

Spinning procedure Eğirme işlemi

Spinning ring Eğirme bileziği

Spinning section Eğirme seksiyonu, Eğirme kısmı

Spinning start Eğirme başlangıcı

Spinning start position Başlangıç eğirme yüksekliği pozisyonu

spinning wheeel çıkrık

spiral dye back spiral boya kabı

spirit ispirto

Splice Splays

Splice chamber Splays bölmesi

Splicing Splays yapma

Splicing technique Splayser tekniği

Split coupling Bölümlü kavrama

sponge sünger

spool makara, bobin; makaraya sarmak

sports jacket spor ceket

spot benek, leke

spray püskürtme aleti, püskürtgeç, püskürtmek

spray dyeing püstürtmeli boyama

spray finish püskürtmeli apre

spray nozzle püskürtme memesi

spray printing püskürtmeli baskı

sprayer püskürteç, pülverizatör

spraying machine püskürtme makinesi

spread sürmek

spreading machine kumaş germe donanımı

spring yay

spring needle yağlı iğne

Spring support Yay yuvası

sprinkle püskürtmek, serpmek

spueeze sıkmak

spueezer sıkma makinesi

spun-dyed çözelti halindeyken boyanmış

spun eğilmiş, bükülmüş, iplik haline gelmiş

spun silk ipek döküntüsünden yapılan iplik veya kumaş

square kare, dördül

squeezing device sıkma donanımı

squeezing effect sıkma efekti

squeezing machine sıkma makinesi

squeezing pressure sıkma basıncı

squeezing roller sıkma silindiri, sıkma merdanesi

stability kararlılık, istikrar

stabilization stabilizasyon

stabilizer stabilizatör

stable kararlı

stable state kararlı durum, kalımlı durum

stacking height istif yüksekliği

stain-remover leke çıkarıcı

stain-repellent leke itici

stain leke; lekelemek, kirletmek

stainless paslanmaz

stainless steel paslanmaz çelik

stair carpet merdiven yolluğu

stalk fiber sak lifi

Stand-alone machine Tek başına makine (Fiomax veya RingCan)

standard standart

standardization standardizasyon

standardize standartlaştırmak

standart deviation standart sapma

standart solution normal çözelti

staple ştapel

staple fibre ştafep lif, kesikli lif

Staple fibre Kesikli (ştapel) lif

star-dyeing machine yıldız boyama makinesi

star yıldız

star ager yıldız buharlayıcı

star dyeing yıldız boyama

star frame ager yıldız buharlayıcı

star steamer yıldız buharlayıcı

starch nişasta

starch decomposition nişasta parçalanması

starch gum dekstrin

starch paste nişasta patı

Start of final spinning phase Nihai eğirme aşaması başlangıcı

Start of final spinning speed Üst alıştırma devri başlangıcı, Nihai eğirme hızı
başlangıcı

Starter package Rezerveli masura

starting başlangıç

starting bath başlangıç banyosu

starting colour başlangıç rengi

Starting movements of the doffer and the peg-tray conveyor system Takım değiştirici
ve Peg-Tray hareketlerini açma

Starting position of the ring rail Bilezik sehpası başlangıc pozisyonu

state durum

static dural, statik

Station for changing speed Hız değişim basamağı

Stationary cover Kayıcı tekne

Status indication Durum belirteci

steam-tifht buhar kaçırmaz

steam buhar, istim

steam autoclave buharlama otoklavı

steam black buhar siyahı

steam press buharlı pres

steam pressure buhar basıncı

steam retting buharla havuzlama

steam superheater buhar kızdırıcı

steamer buharlayıcı

steaming buharlama otoklavı

steaming and setting machine buharlama ve fiksaj makinesi

steaming chamber buharlama odası, buhar kamarası

steaming engine buhar makinesi

stearate stearat

stearic acid stearik asit

stearin stearin

steel çelik

steep ıslatmak; havuzlamak (keten)

steeping bowl ıslatma teknesi, yumuşatma teknesi

steeping finish daldırmalı apre

steeping tub ıslatma teknesi, yumuşatma teknesi

stem boiler buhar kazanı

stencil şablon, kalıp, klişe

stencil printing şablon baskısı

stenter germe makinesi; germek

stenter clip taşıyıcı baklası

stenter drier germeli kurutucu

stenter frame germe makinesi

Step-by-Step Operation of the Doffer Window "Takım Değiştiricinin Adım
Adım Çalıştırılması" ekranı

Step Takım değiştiricinin adımı

Step by step Tek adım

Step sequence Takım değiştirici adım sırası

Step sequence Adım zinciri (takım değiştirici adım zinciri)

Steps in the service mode of operation Servis adımları

stereoisomer stereoizomer

sterilize sterilize etmek

stiff katı, sert

stiffen sertleştirmek

stiffening cloth tela

stiffness finish sertlik apresi

stilben dye stilben boyası

stilbene stilben

stir karıştırmak

stitch ilmik; dikiş

stitchery iğne işi, işleme

stock stok

stock dye ana boya

stock liquor ana boya

stock resist ana rezerve

stock vat ana küp

stocking çorap

Stop Duruş

Stop screw Blokaj vidası Durdurma vidası

storage depolama

Storage track Biriktirme rayı

store depo, ambar

storey kat

story kat

stove kükürtdioksitle ağartmak

Straight-edge gauge İnce şablon

strain süzmek

strand ipin elyafından her biri

strecth germek

strength dayanç, mukavemet

strengthen kuvvetlendirmek, güçlendirmek

Stretch-broken man-made fibres Koparılmış yapay lifler

string ip, sicim

strip şerit; sökmek, çıkarmak

stripe çubuk, yol

striped çizgili, yol yol

stripper rakle, sıyırıcı

stripping agent sökme maddesi, renk giderme maddesi

stripping bath sökme banyosu (boyarmadde)

stripping knife rakle bıçağı, sıyırma bıçağı

stripy çizgili, yollu

Stroke length Kurs boyu

structural defect malzeme hatası

structural formula yapı formülü, strüktür formülü

structure yapı

stuff kumaş germe donanımı

stylist desinatör

sublimantion süblimasyon

substance madde, özdek

subtantive direk, subtantif

subtantive dyestuff direkt boyarmadde, substantif boyarmadde

suction emme

Suction Emiş

suction drum drier emme taburlu kurutucu, delikli tamburlu kurutucu

Suction duct Emiş kanalı

suction extractor emme makinesi

Suction fan Emiş fanı

Suction gun Emme ve kesme tabancası

Suction motor Emiş motoru

Suction nozzle İplik yakalama borusu, emiş ağzı

Suction nozzle Emiş düzesi

Suction system Emiş tesisatı

Suction tube Emiş borusu

suede süet, podüsüet

sueding machine süet makinesi, yüzey tüylendirme makinesi

suint yün teri

suit takım, kostum, tayyör

suiting kostümlük kumaş, tayyörlük kumaş

sulphate sülfüt

sulphide sülfür

sulphite sülfüt

sulphite sülfit

sulphite cellulose sülfit selülozu

sulphone sülfon

sulphonic acid sülfonik asit

sulphur kükürt

sulphur black kükürt siyahı

sulphur dyesttuf kükürt boyarmaddesi

sulpuric acid sülfürik asit

sun güneş

sun bleaching güneş ağartması, güneş beyazlatması

superheat kızdırmak, fazla ısıtmak

superheated steam kızgın buhar

supersaturate aşırı doyurmak

supersaturation aşırı doyma

suples suple ipeği

Supply card Besleme kartı

Supply module Besleme modülü

Supply system Besleme donanımı

Supply voltage Besleme voltajı

Support Kızak

Support bar Tutucu kol

Support Top weighting arm Taşıyıcı

surah sura

surface-active yüzeyetkin, yüzey aktif

surface-active agent yüzeyetkin özdek, yüzey aktif madde

surface yüzey

surface layer üst tabaka, üst yüzey

surface printing rölyef baskı

surface tension yüzey gerilimi, arayüzey gerilimi

surface water yüzey suyu

surfactant yüzeyetkin özdek, yüzey aktif madde

susceptible duyarlı, hassas

Suspended bobbin holder Askılı bobin tutucu

suspension katı asıltı, süspansiyon

swanskin molton

sweat ter

sweat suit eşofman

sweater süveter

swell-resistant finish şişmezlik apresi

swell şişmek, şişirmek

swelling agent şişirme maddesi

swimming costume mayo

swimming trunks mayo

swimsuit mayo

Swing arm Yana açılır kol

Swing arm with catches Tutuculu salınım kolu

swingle keten tokmağı

Switch Çalıştırma şalteri

Switch Anahtar, şalter

Switch cap Şalt çanı

Switch off yarn accumulator suction Emişli iplik akümülatörü

Switch with key Anahtarlı şalter

Switch with pull cord Emergency switch with pull cord Çekmeli salter (imdat
kapama-kordonlu çekmeli şalter)

Switching segment Şalt segmenti

symbol simge, sembol

Symbol key Sembol tuşu

symmetric(al) bakışımlı, simetrik

symmetry bakışım, simetri

synchronous eşzamanlı, senkron

syndets sentetik deterjanlar

syndiotactic sindiyotaktik

synthetic sentetik deterjanlar

synthetic detergents sentetik deterjanlar

synthetic fiber sentetik lif

synthetic resin sentetik reçine

system sistem, dizge


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da sable samur kürk isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply