» » obsorbing power soğurma gücü

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o - n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


obsorbing power soğurma gücü

off-shade dyeing hatalı boyama

offset printing ofset baskı

offshade hatalı renk, renk farkı

oil yağ, yağlamak

Oil Yağ

Oil coil Yağ kangalı

Oil dip stick Yağ ölçme çubuğu

oil repelling yağ itici

oil silk yağa batırılmış ipek

oil stain yağ lekesi

Oil trough Yağ kanalı

oiled linen yağlı keten

oiled silk yağli ipek

old-fashioned modası geçmiş, esmi moda, demode

old-red process eski Türk kırmızısı yöntemi

old eski

old wool eski yün, kullanılmış yün

oleic acid oleik asit

oligomer oligomer

one-bath tek banyo, tek banyolu

one-bath black tek banyolu siyah, tek banyolu anilin siyahı

one-bath chrome dyestuffs tek banyoda krom boyarmaddesi

one-bath one-step process tek banyolu tek adımlı boyama

one-bath process tek banyolu yöntem, tek banyoda boyama

one-dip aniline black tek banyolu siyah, tek banyolu anilin siyahı

one-sided tek taraflı

One row of sliver cans Band hazırlama

onium dyestuff onyum boyarmaddesi

Online card On-line tarak makinesi

opaque saydamsız, donuk, opak

open-width açık halde

open-width bleaching açık halde beyazlatma, geniş ağartma

open-width desizing açık halde haşıl sökme

open-width dyeing açık halde boyama

open-width treatment açık halde muamele

open-width washing machine açık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi

open açık opener açıcı

Opening angle Açılış açısı

Opening of the drafting system Açma (çekim sistemini)

Operating Data Window "Çalıştırma Verileri" ekranı

Operating hours Çalışma saatleri

Operating pressure Çalışma basıncı

Operating pressure monitor Çalışma basıncı gözleyici

optical optik, ışınsal

optical bleaching optik ağartma, optik beyazlatma

optical brightener optik ağartıcı, optik beyazlatıcı

optical brightening optik ağartma, optik beyazlatma

optical whitener optik ağartıcı, optik beyazlatıcı

oranga portakalrengi

orcein orsein

orcin(ol) orsin(ol)

order ısmarlamak, sipariş etmek

organdie organtin

organdy organtin

organic organik

organic chemistry organik kimya

organza organze

organzine organzin ibrişimi

oscillating expander salınımlı gerici, salınımlı açıcı

oscillating stretcher salınımlı gerici, salınımlı açıcı

osmosis geçişim, osmoz

oil soluble yağda çözünen

oulcloth muşamba

outer garments üst giyecekler

Outer housing Dış yuva

outline kontur

output verim; çıktı

Output card Çıkış kartı

Output module Çıkış mödülü

oval oval

oven fırın

overall iş önlüğü

overall reaction toplam tepkime, toplam reaksiyon

overalls tulum, iş elbisesi

overcoat palto

overdye üzerine boyamak

Overfeed Aşırı besleme

overflow taşmak

overheat aşırı ısıtmak

Overheated Aşırı sıcaklık

overlock seam overlok dikiş

overprint üst bask ı

oversaturation aşırı doyma

oversize çok büyük beden

overstretch aşırı germek

Overthrows Yıkılma (İpliğin bobin kenarından aşağıya doğru çekilmesi)

oxalate oksalat

oxalic acid oksalik asit

oxazin dyestuffs oksazin boyarmaddeleri

oxidation oksidasyon, yükseltgenme

oxidation base oksidasyon bazı

oxidation black oksidasyon siyahı

oxide oksit

oxidize yükseltgemek, oksitlemek

oxidizing agent yükseltgen madde

oxycellulose oksiselüloz

oxygen-free oksijensiz

oxygen oksijen

oxygen bleaching agent oksijen ağartma maddesi

ozon bleach ozon beyazlatma ozon ağartma


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da obsorbing power soğurma gücü isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply