» » hackle keten ve kendir tarağı

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h - g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


hackle keten ve kendir tarağı

hair kıl, tüy

hair mordant kıl mordanı

Hair net Ince saç filesi

half-boil yarı kaynatmak

half-silk yarı ipek

half yarı, yarım

half linen yarı keten

half wool yarı yün

halogen halojen

hammer çekiç, tokmak

hammer fulling mill tokmaklı dinkleme makinesi

hand-woven elle dokunmuş

hand el; tulum

hand knitting machine el örgü makinesi

hand knotted elde dokunmuş

hand loom el tezgahı

handbag el çantası

handkerchief mendil

handle tutum

handmade el işi

Handwheel El çarkı

hank çile

hank dyeing machine çile boyama makinesi

hank holder çile taşıyıcı

hank mercerizing çile merserizasyonu

hank washing machine çile yıkama makinesi

hank winder çıkrık

hank yarn çile ipliği

hank yarn printing machine çile iplik baskı makinesi

hanky mendil

hard-wearing dayanıklı, sağlam

hard sert

hard coal taşkömürü

hard fibers sert lifler

hard soap sert sabun

hard twisted sıkı büklümlü

hard water sert su

Hard/soft core yarn Core (özlü) iplik sert/yumuşak

harden sertleştirmek

hardening agent sertleştirme maddesi

hardness sertlik

harl keten ipliği, kenevir ipliği

harmony harmoni, uyum

harsh sert

harsh feel sert tutum

hat şapka

hatching haşur, ştrif

head baş

headscraf başörtüsü

Headstock Tahrik kafası

heat-setting termofiksaj

heat-setting shrinkage fiksaj çekmesi

heat ısı, sıcaklık; ısıtmak

heat consumption ısı tüketimi

heat loss ısı kaybı, ısı yitimi

heat resisting ısıya dayanıklı

heat sealing process eritmeli kaplama yöntemi

heat transfer ısı aktarımı

heating and batching chamber termo bekletme odacığı

heavy ağır

heavy metal ağır metal

heavy oil ağıryağ

heckle ditmek, taramak (keten, kenevir)

heddles gücü takımları

hegh-boiling yüksek derecede kaynar

height yükseklik

Height setting Yükseklik ayarı

hem dikilmiş kenar, elbise kenarı

hemicellulose hemiselüloz

hemp kenevir, kendir

hemp breaking machine kenevir sakı kırma makinesi

hemp fibres kenevir lifleri

hemp rope kenevir halat, kenevir ip

hemstitch kenar dikişi, kenar süsü

hermetic hava sızdırmaz, hava geçirmez

herringbone sititch çapraz dikiş, iğneardı dikiş

hesks döküntü, telef

hessian kaba kendir bezi

heterocyclic heterosiklik

heterogeneous çoktürel, heterojen

Hexagon part Altı köşe

hexanitrate heksanitrat

hide post, hayvan derisi

high-frequency drying yüksek frekanslı kurutma

high-grade finish kaliteli apre

high-pile fabric uzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş

high-temperature dyeing yüksek sıcakta boyama

high bulk yarn hacimli iplik, HB-iplik

high frequency yüksek frekans

high modulus filament yarn yüksek modüllü filament iplik

high pile uzun tüy, uzun hav

high pressure yüksek basınç

high tension yüksek gerilim

high voltage yüksek gerilim

hogget wool ilk kırkım yünü

hoisery penye

Holding spring Tutucu yay

hole delik, çukur

hollow içi boş

Hollow spindle Oyuk iğ

Hollow spindle drive Oyuk iğ tahriği

home textiles döşemelik kumaşlar

homogeneous tektürel, homojen

homopolar homopolar

hood başlık, kukuleta, kapşon

Hook Kanca

Hooked knife Kancalı bıçak

horizontal yatay

horsehair at kılı

hose çorap

hosiery çoraplar; çorap fabrikası; dokuma, mensucat

hot-air chamber sıcak hava odacığı

hot-air drying sıcak havayla kurutma

hot-air setting termofiksaj

hot-oil dyeing kızgın yağda boyama

hot-press sıcak pres

hot-press ütülemek

hot-water retting sıcak suda havuzlama

hot air sıcak hava

hot calender sıcak kalandır

hot dissolving method sıcak çözme yöntemi

hot embossing sıcak gofraj

hot mercerization sıcak merserizasyon

Hot pressing device Sıcak presleme donanımı

hot water sıcak su

hotflue hot-flue

house ev

hoysaccharide polisakarit

huckaback havluluk kumaş

hue renk

humidify nem, rutubet

hybrid kırma, melez

hydrate hidrat

hydrate cellulose hidrat selüloz

hydration hidrasyon

hydro-extract suyunu almak, santrifüjlemek

hydro-extraction suyunu alma, santifüjleme

hydrocarbon hidrokarbon

hydrocellulose hidroselüloz

hydrochloric acid hidroklorik asit

hydrocynaic acid hidrosiyanik asit, prusik asit

hydrofixation hidrofiksaj

hydrogen hidrojen

hydrogen bond hidrojen bağı

hydrogen chloride hidrojen klorür

hydrogen ion hidrojen iyonu

hydrogen peroxide hidrojen peroksit

hydrogen sulphide hidrojensülfür

hydrogenation hidrojenleme, hidrojenasyon

hydrogenous hidrojenli

hydrolysis sulu ayrışım, hidroliz

hydrolytic hidrolitik

hydrolyze hidrolizlemek

hydrophilic hidrofil, susever

hydrophily hidrofili, suseverlik

hydrophobic hidrofob, susevmez

hydrophobic su itici

hydrophoby hidrofobi, susevmezlik

hydrosulphite hidrosülfit

hydroxide hidroksit

hygienic hijyenik

hygrometer nemölçer, higrometre

hygroscope higroskop

hygroscopic higroskopik, nemçeker

hyosulphite ditiyonit, hiposülfit

hypochlorite hipoklorit

hypsochrome hipsokrom


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da hackle keten ve kendir tarağı isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply