» » » » » Gençler ve Yaşlılar

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

Gençler ve Yaşlılar


Are young people generally more selfish than their parents and grandparents?
Does age make you more aware of and caring for others?

Genç insanlar anne babalarından ve büyük anne ve büyük babalarından daha mı
benciller? Yaş sizin diğerlerine daha çok değer vermenizi sağlayan birşey midir?


What do you think is the best age to be?

Yaşanılacak en iyi yaşın kaç olduğunu düşünüyorsunuz ?


Should people of between 50 and 55 be forced to retire from their jobs in order
to make way for younger workers?

Yaşları 50 ve 55 arasındaki insanlar gençlere iş sahası açmak amacıyla emekli
olmaya zorlanmalı mı?


If people are still able to (and want to) work, should they have to retire
when the reach a certain age?

İnsanlar hala çalışabiliyor (ve bunu istiyor) ise emekli olmaya zorlanmalı mı?


In most countries the legal retirement age for men is five years older than
for women, even though women live longer than men on average. Why do you think
this is?

Is this fair, or should it be changed?

Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden fazla olmasına rağmen çoğu ülkede
yasal emeklilik yaşı erkeklerde kadınlardan beş yıl daha büyüktür.Bunun sebebi
ne olabilir? Bu adil mi yoksa değişmeli mi?


In Russia, China and many other countries, there is a tradition of choosing
leaders who are quite advanced in years. Do you think that older people make
better leaders?

Rusya, çin ve diğer birçok ülkede yaşı oldukça ilerlemiş kişileri lider seçmek
gibi bir gelenek var. Yaşlı insanların daha iyi liderlik yaptığını düşünüyor
musunuz?Many elderly people have disabilities which limit their mobility. Do buses,
shops and public buildings in your country provide easy access for the disabled
or are your towns and cities designed mainly for the young and able-bodied?
Why is this?

Yaşlıların çoğunun hareketlerini kısıtlayan sakatlıkları var. Ülkenizdeki otobüsler,
dükkanlar ve kamu binaları sakatlar için kolay erişim sağlıyor mu yoksa şehir
ve kasabalarınız sadece gençler ve sağlıklı insanlar için mi tasarlamış? Bunun
sebebi nedir?Some people say that men age better than women, and remain attractive longer.
Do you agree?

Bazı insanlar erkeklerin kadınlardan daha iyi yaşlandığını ve çekici kaldıklarını
söylüyor. Katılıyor musunuz?


Some people say that men never grow up, they just get bigger. Do you agree?

Bazı insanlar erkekler hiç olgunlaşmaz sadece büyürler diyor. Katılıyor musunuz?


Some people say that young women are usually two to three years more mature
than young men. Do you agree?

Bazı insanlar genç kadınların genç erkeklere göre iki üç yaş daha olgun olduğunu
söylüyor. Katılıyor musunuz?


In most countries women live an average of five to six years longer than men.
Why do you think this is?

Çoğu ülkede kadınlar erkeklerden ortalama 5 veya 6 yıl fazla yaşar. Bunun nedeni
hakkında ne düşünüyorsunuz?


In some countries having children is considered a way of "investing in
the future", and young people are expected to give money to their parents
when they get a job, and then to care for them when they retire. What are the
good points and what are the bad points about this system?

Bazı ülkelerde çocuk sahibi olmak "geleceğe yatırım" gibi görünür
ve genç insanların işe girip ailelerine para vermesive emekli olduklarında onlara
bakmaları beklenir.Bu sistemin iyi ve kötü yönleri nelerdir?


Many countries are facing the problem of an "aging population", i.e.
there will soon be more old people than young people. What problems will this
cause? What can be done to prepare for them?

Birçok ülke "yaşlı nüfus" problemiyle karşı karşıya, örneğin kısa
süre sonra yaşlı insan sayısı genç insandan fazla olacak. Bu ne gibi problemler
getirecek? Buna hazırlanmak için neler yapılmalı?What age do you want to live to?

Kaç yaşına kadar yaşamak isterdiniz?


How do you feel about your parents growing older?

Anne babanızın yaşlanması konusunda ne düşünüyorsunuz?


If your parents could no longer care for themselves, would you let them live
with you or put them in a nursing home?

Anne babanız kendini bakamasaydı sizle yaşamalarına izin mi verirdiniz yoksa
huzurevine mi yatırırdınız?


Are you afraid of getting old?

Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?


What is your ideal old age to live to?

Yaşamayı düşündüğünüz ideal yaş kaç?


Do you prefer to live in the retirement home or live with young people?

Huzurevinde mi yoksa genç insanlarla birlikte mi yaşamak isterdiniz?


Should parents continue to finance their children after the children are 18?

18 yaşından sonra da anne baba çocuğa mali yardımda bulunmalı mı?


Where do you wish to live when you are old?

Yaşlandığınızda nerde yaşamak istersiniz?


Where do you see yourself when you are 70 years old?

70 yaşına geldiğinizde kendinizi nerde görüyorsunuz?

Alıntı: ingilizcesite.blogspot.com


Google'da Gençler ve Yaşlılar isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply