» » Back bottom roller Giriş alt silindiri

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b - a
-


 


Back bottom roller Giriş alt silindiri

back cloth astar, baskı astarı

back finish arka apresi, ters apre, ters yüz apresi

back gray astar, baskı astarı

Back top roller Arka üst silindir

back wool sırt yünü, sırt yapağısı

Back zone Önçekim bölgesi

Back zone condenser Ön çekim bölgesi kondensörü

background fon, zemin

backstitch iğneardı dikiş

Backward motion Geriye doğru hareket

bacteria bakteriler

bacteria resistant bakterilere dayanıklı

bag torba, çuval; çanta

baize çuha

balance terazi, dengelemek

ball yumak

ball bearing bilyalı yatak, rulmanlı yatak

Ball bearing Bilyalı yatak

ball winding yumak sarma

ball winding machine yumak sarma makinesi

balling machine yumak sarma makinası

Balloon control ring Balon kırıcı halka

Balloon control ring support Balon kırıcı taşıyıcısı

Balloon control rings Balon kırıcı rayı

band bant, şerit

bandage bandaj, sargı

bank creel cağlık, çözgü sehpası

Bar for upper park position Park konumu rayı

Bare blade Çıplak mil

bare finish tüysüz apre

bare spot tüysüz yer, tüysüz kısım

barrel fıçı

base baz

base colour ana renk; zemin rengi

basic dyes bazik boyarmaddeler

basic, bazik, bazlı

basin küvet, leğen

basis temel, esas

bast sak kabuğu

bast fiber sak lifi

bast silk ham ipek

baste teyellemek

basting thread teyel ipliği

batch parti; kumaş topu, kumaş sarmak

batch of carriage kumaş sağma arabası

batch of roller top çözme roliği

batch off top çözmek, rolik açmak

batch up rolik sarmak, top sarmak

batching roller top sarma roliği

bath banyo

bath exhausting banyonun gücünün tükenmesi

bath ratio banyo oranı

bath towel hamam havlusu, banyo havlusu

bath vat banyo teknesi

bathing cap bone

bathing costume mayo

bathochrome batokrom

bathochrome group batokrom grup

batik batik

batik dyeing batik boyama

batik printing batik baskı

batik resist batik rezerve

batten temizlemek (keten)

Battery Akümülatör

BCD code BCD kodu

BCD switch BCD şalteri

bead boncuk

beak kırmak

beaker beherglas, bardak

beam levent; levende sarmak

beam dyeing levent boyama

beam dyeing apparatus çözgü levendi, boyama aparatı

bearded needle yaylı iğne

bearing yatak

Bearing Yatak, Rulman

Bearing housing Yatak yuvası

Bearing slide Yatak kızağı

Bearing slides in the gearing section Tahrik yatağı kızağı

Bearing support Yatak mesnedi

beat dövmek, tokmaklamak

beating machine dövme makinesi

beaver kunduz kürkü, kastor

bias verev

bias binding çapraz şerit, verev bantı

biaxial çift eksenli

bicarbonate bikarbonat

bicarbonate hardness bikarbonat sertliği, geçici sertlik

bichromate bikromat

bicolour iki renkli

bicoloured iki renkli

bicomponent fibre bikomponent lif, iki komponentli lif

bicomponent yarn bikomponent iplik

bikini bikini

bilateral iki yanlı

billiard cloth bilardo çuhası

bind bağlamak

binder bağlayıcı, yapıştırıcı, binder

binding agent bağlayıcı, yapıştırıcı, binder

biochemistry biokimye

biodegradation biyolojik bozunma

biological biyolojik

biological degradation biyolojik bozunma

birefringence çiftkırılım, çift kırılma

birning behaviour yanma davranışı

bisulphate bisülfat

bisulphide bisülfür

bitumen bitum

bixin biksin

black siyah

blank boş

Blank plate Kör plaka

blank test kör deney

blank vat kör küp

blanket battaniye

blast furnace yüksek fırın

blazer blazer (ceket)

bleach ağartmak, beyazlatmak, kasarlamak; ağartma maddesi, çamaşır suyuf

bleachery kasar dairesi, kasar atölyesi

bleaching ağartma, beyazlatma

bleaching agent ağartma maddesi, kasar maddesi, beyazlatma maddesi

bleaching boller kasarlama kazanı

bleaching j-box ağartma j-kutusu, ağartma çizmesi

bleaching lime kireç kaymağı

bleaching powder kireç kaymağı, ağartma tozu, kasarlama tozu

bleaching soda kasar sodası

bleaching works kasar dairesi, kasar atölyesi

bleed boyası akmak, boya kusmak

blemish kusur; leke

blend karıştırmak, harmanlamak, karışım, harman

Blend Harman

blended fabric karışık kumaş

blended yarn karışık iplik, melanj iplik

blind matlaşmak

blister style klog, kabarcıklı krep

block klişe, kalıp

block polymerization blok polimerizasyon

block printing el baskısı

blocking effect bloke etkisi

blotch print geniş yüzey baskısı

blouse bluz

blow üflemek

Blow nozzles Üfleme düzesi

Blower Üfleyici

Blower (travelling) Üfleyici (Gezici üfleyici)

Blower motor Üfleyici motoru

blue mavi; çivitlemek

blue scale mavi skala

blue vitriol bakırsülfat, göztaşı

blueing bath çivitleme banyosu

blueprint mavi kopya; ozalit baskısı

board tahta

boarding machine kalıp makinesi

boardy feel tahtamsı tutum

bobbin makara, bobin

bobbin carrier bobin taşıyıcısı

bodkin şerit tığı

boil-off kumaş ıkaynatarak temizleme

boil kaynatmak, pişirmek; kaynamak, pişmek

boil down kayanatarak azaltmak, buharlaştırmak

boil off zamkını gidermek

boiler kazan

boiler cleansing compound kazan taşı çözücüsü

boiler feeding water kazan besleme suyu

boiler house kazan dairesi

boiler scale su taşı, kazan taşı

boiler slurry kazan çamuru

boiler sudge kazan çamuru

boiling-of-bath zamk giderme banyosu

boiling-of loss kaynatma kaybı, pişirme kaybı

boiling-off agent zamk giderme maddesi

boiling kaynama; kaynatma

boiling fastness kaynatma haslığı

boiling off zamkını giderme

boiling plant kaynatma tesisi

boiling point kaynama noktası

boiling temperatare kaynama ısısı

boiling tub kaynatma kazanı, pişirme kazanı

boll tohum kabuğu, tohum zarfı

bollox wool karın bölgesi yünü

Bolt Civata

bolting silk ipek gaze bezi

bombasine bombazen

bombazine bombazen

bond bağ

bond energy bağlama enerjisi

bonded-pile carpet yapıştırma havlı halı

bonded fabric dokusuz kumaş

bonding strength bağlama kuvveti

booster küçük küvet

boot bot, çizme, potin

bootee bebek patiği; kadın botu

borane boran

borate borat

borax boraks

boric acid borik asit

boron bor

boron carbide bor karbür

boron carbide fiber bor karbür lifi

Botany wool merinos yünü

bottle şişe

bottle bobin roket bobin

bottom zeminlemek

Bottom roller Alt silindir

Bottom apron Alt apron

Bottom apron guide bar Alt apron rehber çubuğu

Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu

Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu

Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu

bottom mordant ön mordan

bottom printing ön baskı, alt baskı, zemin baskı

Bottom roller bearing Alt silindir yatağı

Bottom roller extension Alt silindir başlangıç parçası

bottoming zeminleme

bottoming bath zeminleme banyosu

bouclé buklet

boundary layer sınır tabaka

bourette buret (ipeği)

bow fiyonk

bow roller eğmeç vals

bow tie papyon, papyon kravat

bowl tekne

bowler hat melon şapka

Box length over ... spindles Sistem sırası

Box length over .... spindles stand sırası

box loom çok mekikli tezgah

box pleat çift plise

bra sutyen

braces pantolon askısı

braid şerit şeklinde kumaş

brake fren

Brake Fren

Brake bracket Fren pabucu (iğler)

brass prinç

breadth genişlik, en

Break-draft Ön çekim bölgesi ayarı

Break-draft Ön çekim

Break draft Ön çekim bölgesi uzunluğu

breakdown arıza

breaking length kopma uzunluğu

breaking load koparma yükü, koparma ağırlığı

breaking scutcher sak kırma makinesi

breaking strength kopma mukavemeti, kopma dayancı, kopma direnci

breaking tension kopma gerilimi

briefs külot, don

bright parlak

brighten parlatmak, avivaj yapmak

brightening parlatma, avivaj

brightening agent parlatma maddesi

brightening value renk açma değeri

brightening with acid asit avivajı

brightening with fat yağ avivajı

brightness parlaklık

brightness of colours renk parlaklığı

Bring lower yarn suction arm in initial position Alt iplik emiş kolunu başlangıç
poz. getirmek

Bring lower yarn suction arm in working position Alt iplik emiş kolunu çalışma
poz. getirmek

bristle sert kıl

British gum İngiliz zamkı

brittle gevrek, kırılgan

brittleness gevreklik, kırılganlık

brocade brokar

brocatelle brokatel

bromide bromür

bromine brom

bronze bronz, tunç; bronzlaşmak

bronze gauze bronz gaze

bronze printing bronz baskı

brown kahverengi

brown coal linyit

brush fırça; fırçalamak

brush cylinder fırça silindiri

brush dyeing fırçayla boyama

brush otomizer fırçalı püskürtücü

brush printing fırça baskısı, fırçayla baskı

brush sprayer fırçalı püskürtücü

brushing machine fırça makinesi

Bubble Su terazisi seviye göstergesi

bucket kova

buckram tela

buckskin güderi

builder geliştirici bileşken, geliştirici komponent

Builder mechanism Sarım mekanizması

Builder mechanism Tırnak tertibati

bulk yarn hacimli iplik, tekstüre iplik

bulletproof kurşun geçirmez

Buna buna

bunsen burner Bensen beki

bunting bayraklık kumaş

bur pıtrağını çıkarmak (yün)

buret(te) büret, damlaç

burl nope

burlap çuval bezi

burling tweezer nope giderme cımbızı

burn yanmak; yakmak

burner bek, yakmaç

burning yanma; yakma

burning test yakma deneyi

burnt-out pattern yakma deseni, aşındırma deseni

burr pıtrak

burst patlamak

bursting strength patlama dayanıklılığı, patlama mukavemeti

Bush Yuva Kovan

butadiene budatien

butane bütan

button düğme

Button Düğmeler, tuşlar

buttonhole ilik

buttonhole machine ilik makinesi

buttonhole stitch ilk dikiş

butyl alcohol butil alkol

butyl rubber butik kauçuğu

butylene butilen

butyric acid butirik asit

by-product yanürün

bypass baypas, yangeçiş back arka, sırt, kaşelemek


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da Back bottom roller Giriş alt silindiri isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply