» » one

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

one


Sıfat olarak zaman, mesafe, ağırlık gibi birimler önünde a (an) yerine one
kullanılabildiğini sıfat konusunda gördük. (a pound - one pound; a kilo -one
kilo)


One bütün sayılar gibi zamir olarak da kullanılabiiir.


I brought two apples; take one. / İki elma getirdim. Birini al.

One of my friends. / Arkadaşlarımdan biri.

She is one of my best friends. / En iyi arkadaşlarımdan biridir.

One of the rabbits ran away. / Tavşanların biri kaçtı.


Bu yapıda one yerine onun çoğulu kullanılmak istenirse some sözcüğü kullanılır.


Did she buy a hat? Yes, she bought one. / Bir şapka aldı mı? Evet bir tane
aldı.

Did she buy hats? Yes, she bought some. / Şapkalar aldı mı? Evet, birkaç tane
aldı.


One "bir kimse, insan" anlamını verir.


One must listen to the teacher very carefully. / İnsan öğretmeni çok dikkatli
dinlemeli.

One must do one's best to learn a foreign language. / İnsan bir yabancı dil
öğrenmek için elinden geleni yapmalı.

One can finish it in two days. / İnsan onu iki günde bitirebilir.


Bir cümlede ismi iki kere tekrarlamamak için ikinci olarak geçeceği yerde isim
yerine one kullanılır.


He bought a blue hat, I bought a green one. / O mavi bir şapka aldı, ben yeşili
aldım.


Bu cümlede hat ismi tekrarlanarak (He bought a blue hat,I bought a green hat.)
gibi bir cümle kurmak yerine cümlenin ikinci bölümünde geçecek hat yerine one
kullanmak tercih edilen bir şekildir.


She ate a big apple, I ate a small one. / O büyük bir elma yedi, ben küçük
bir (tane) yedim.

There was an old man and a young one. / Yaşlı bir adam ve genç biri vardı.


İsmin önünde belirli tanım edatı the olması halinde bunların Türkçeye çevirisi
aşağıdaki gibi olur.


He bought the blue hat, I bought the green one. / O mavi şapkayı aldı, ben
yeşilini aldım.

They like the black dog, she likes the white one. / Onlar siyah köpeği severler,
o beyazını sever.

Doris brought two chairs, she gave me the strong one. / Doris iki sandalye getirdi,
bana sağlamını verdi.


İsmin çoğul olması halinde one yerine ones kullanılır.


My son brought some pears and gave me the good ones. / Oğlum birkaç armut getirdi
ve bana iyilerini verdi.

I have many story books, I'll give you the interesting ones. /Birçok hikâye
kitaplarım var, sana ilginçlerini vereceğim.

They prefer hot sandwiches to cold ones. / Sıcak sandöviçleri soğuklarına tercih
ederler.

Big armchairs are more comfortable than small ones. / Büyük koltuklar küçük
koltuklardan daha rahattır.

The shirts are on the table,bring the yellow ones. / Gömlekler masanın üstündedir,
sarılarını getir.

There are many questions on the paper; you can answer the easy ones./ Kâğıtta
birçok sorular var, kolaylarına cevap verebilirsin.


Alıntı : www.fono.com.tr

İngilizce Belgisiz Zamirler
[ one ] [ none
] [ much
] [ many
] [ all
] [ some
(-one, -body, -thing) / any (-one, -body, -thing)
] [ no
(-one, -body, -thing)
] [ a
little, a few - little, few
] [ another,
other
] [ Some
Any
] [ else
] [ both
] [ either,
neither
] [ each
] [ Every
(Body, one, thing, where)
]

Google'da one isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply