» » face centered yüzey merkezli-factor of safety emniyet katsayısı faktörü

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç


face centered yüzey merkezli

factor of safety emniyet katsayısı faktörü

failure çökme

failure göçme

false set yalancı priz

fatigue yorulma

fatigue limit yorulma sınırı

fatigue strength yorulma dayanımı

ferrocement ferroçimento

fiber lif

fiber-reinforced concrete lif donatılı beton

field concrete saha betonu

filler dolgu

filler filler

final set priz bitimi

fine aggregate ince agrega

fine grain ince tane

fine grained ince taneli

fineness modulus incelik modülü

finish yüzey bitirme

finisher finişer

finisher yüzey bitirici

fire resistance yangın direnci

flash set şimşek priz

flexible pavement esnek yol kaplaması

flexural rigidity eğilme rijitliği

flexural strength eğilme dayanımı

flexural strength eğilmede çekme dayanımı

float vibrator yüzer vibratör

floor hardener yüzey sertleştiricisi

flow akma

flow classes yayılma sınıfları

flow diameter yayılma çapı

flow table yayılma tablası

flow table yayılma tablası

flow test yayılma deneyi

flowable controlled low strength concrete akıcı dolgu betonu

fly ash uçucu kül

foamed concrete köpük beton

fog curing sis kürü

fog room sis kürü odası

footing köprü ayağı

forge welding demirci kaynağı

form kalıp

form oil kalıp yağı

form pressure kalıp basıncı

formed bar nervürlü çelik

formwork kalıp

foundation temel

fracture kırılma

fracture mechanics kırılma mekaniği

frame çerçeve

free lime serbest kireç

free moisture serbest nem

free pore water serbest boşluk suyu

freeze donma

fresh concrete taze beton

friction sürtünme

frost don

frost resistance don direnci

BETON SÖZLÜĞÜ (İngilizce – Türkçe)

Google'da face centered yüzey merkezli-factor of safety emniyet katsayısı faktörü isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply