» » ESTATE – MÜLK

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

ESTATE – MÜLK


Own / ovn / sahip olmak

Encompass / enkompes / içermek

Method / metıd / yöntem

Living will / living vil / iyilesmesi imkansız bir kimsenin makinelere bağlı
yasamayı reddettiğini imzayla belirtmesi

Reduce / redus / azaltmak

Expense / ekspens / masraf

Outright / autrayt / tamamen

Convey / konvey / devretmek

Ramification / remifikeysın / sonuç

Power of attorney / pavır of atorni / vekaletname

Inventory / inventori / mal dökümü

Goal / gool / amaç

Preserve / prisörv / korumak

Adequate / adekueyt / yeterli

Cornerstone / kornırston / temel tası


{ İngilizce Hukuk Terimleri }


- [ ADMINISTRATION
– YÖNETİM
] - - [ BANKRUPTCY
– İFLAS
] - - [ CONTRACTS
– SÖZLEŞMELER
] - - [ COPYRIGHT
– TELİF HAKKI
] - - [ CREDIT
- ALACAK
] - - [ CRIME
– SUÇ
] - - [ CUSTODY-
YAZILI ANLAŞMA TAHTINDA MÜŞTERİNİN DEĞERLİ EŞYALARINI MUHAFAZA ETME
] -
- [ DEBT
– BORÇ
] - - [ DIVORCE
- BOŞANMA
] - - [ EMPLOYMENT
– İŞE ALIM
] -- [ HARASSMENT
– TACİZ
] - - [ HEALTH
– SAĞLIK
] - - [ IMMIGRATION
– GÖÇ
] - - [ INVESTMENT
– YATIRIM
] - - [ JUVENILES
– ÇOCUKLAR
] - - [ LANDLORDS
– EMLAKINI KİRAYA VEREN MAL SAHİPLERİ
] - - [ PATENTS
- PATENTLER
] - - [ PERSONAL
INJURY – KİSİSEL ZARAR
] - - [ SOCIAL
SECURITY – SOSYAL GÜVENLİK
] - - [ TAXES
– VERGİLER
] - - [ TRADEMARKS
– TİCARİ MARKALAR
] - - [ TRAFFIC
– TRAFİK
] - - [WARRANTIES
– TEMİNATLAR
] - - [ WILLS
– VASİYETNAMELER
] - - [ WORKPLACE
– İŞYERİ
] -


Google'da ESTATE – MÜLK isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply