İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

"Olmak" fiili şeklinde Türkçe'ye çevrilebilen to be fiili "am / is / are" 'dan oluşmaktadır. İngilizce dili'nin temellerinden biridir. Bu temelin en iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.
Bu temelle ilişkili biçok ana konu bulunmaktadır.

Durum belirten, olay bildirmeyen yapıdır. Am/is/are, durum cümlesi anlamına gelir.

Bu yapıyı şu şekilde oluşturabiliriz:
Subject(özne) + am/is/are + object (nesne- herdaim bulunmak zorunda değil) + place (yer: bulunuyorsa koyarız) + time expression (zaman ifadesi: bulunuyorsa ekleriz)


I - ben - am
You - sen - are
He - O (erkekler için) - is
She - O (kızlar için) - is
It - O (nesneler, hayvanlar için) - is
We - Biz - are
You - Siz - are
They - Onlar - are

Eğer bize verilmiş olan cümlenin içerisinde fiil sözkonusu değil ise, verilmiş olan özneden sonra gelen yapıyı öğrenmiş olduk. Bu aşamadan sonra cümleleri kurma noktasına geldik.

Örneğin: Bu sene Mersin oldukça sıcak.

Subject: "Mersin" (sıcak kelimesine kim ve ne sorularını sorduğumuzda özne'yi buluruz)

Hemen ardından "to be" fiili gelir. Mersin tekil yani (it) olduğundan "is" gelir.

Object: (nesne) "oldukça sıcak" yani quite hot.

Time expression: (zaman ifadesi) "this year"

Tam bir bütün olarak cümlemizi yazacak olursak:

Mersin is quite hot this year.

Gördüğümüz gibi am/is/are yapısını ve ingilizcedeki temel cümle yapısını bilerek cümleyi rahatlıkla kurmuş olduk. Elimize basit bir sözlük alarak anlamını bilmediğimiz sözlüklerin anlamlarını bulup cümlelerimizi rahatlıkla kurabiliriz.

Örnek: Bu oğlan okulumuzun en iyisi.

Subject: Bu oğlan- "that boy"
Hemen ardından to be fiili gelir. "That boy" tekil bir sözcük olduğundan "is" kullanırız.
Object: okulumuzun en iyisi- "our school’s best"

That boy is our school’s best.


Tags/Etiketler: to be nedir, to be örnek, to be exercise, to be verbs, to be fiili ile, ingilizcede to be fiili

Google'da Verb to be isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply