İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

SORUNLAR (PROBLEMS)

Arabam arıza yaptı.
My car broke down.
May kar brouk daun

Arıza nerede?
Where’s the problem?
Vhers dı problım?

Arızanın ne olduğunu bilmiyorum.
I don’t know what the problem is.
Ay dont nov vat dı problım iz.

Arabanız nerede?
Where’s your car?
Vhers yur kar?

En yakın tamirhane nerede?
Where’s the nearest mechanic?
Vhers dı niyrest mekenik?

Tamirhaneye bir telefon ede-bilir misiniz?
Can you phone a mechanic?
Ken yu foun e mekenik?

Bir kurtarma aracı göndere-bilir misiniz?
Can you send a wrecker?
Ken yu sent ı reker?

Arabamı çeke-bilir misiniz?
Can you pull my car ?
Ken yu pul may kar?

Bana yardım edebilirmisiniz?
Can you help me?
Ken yu help mi?

Bana biraz benzin verebilir misiniz?
Can you give me a little gas?
Ken yu giv mi ı lidıl ges?

Arabamın plaka numarası .........
My plate number is ...
May pleyt nambır iz....

Bir kaza oldu.
There was an accident.
Dheyr vız en eksident.

Kaza nerede oldu ?
Where was the accident?
Vheyr vıs dı eksident?

Efes’e yirmi kilometre mesafede.
20 km to Efes.
Tventi kilometırs tu Efes.

Ölen var mı?
Did anyone die?
Did anivan day?

Hayır ölen yok ama iki yaralı var.
No, nobody died but there are wounded.
No, nobadi dayd bat dher ar vunded

Lütfen polise haber verin.
Please call the police.
Pliyz koğl dı poliys

En yakın telefon nerede?
Where’s the nearest telephone?
Vher iz dı nirest telefon?

Arkadaşım ağır yaralı.
My friend is heavily hurt.
May frend iz hevili hört.

Yaralıları kımıldatmayın.
Don’t move the wounded.
Dont muğv dı vundet

Adım Sedat ONAR.
My name is Sedat ONAR.
May neym iz Sedat ONAR.

Lütfen bana adınızı, adresi-nizi ve sigorta numaranızı verin.
Please give me your name, address and insurance number.
Pliz giv mi yur neym, adres ent inşurens nambır.

Arabam için çekme aracı gönderir misiniz?
Can you send a wrecker for my car?
Ken yu sent e reker for may kar?

Tanıklık yapar mısınız?
Can you testify?
Ken yu testifay?

En yakın Jan-darma Karako-lu nerede?
Where’s the nearest gendar-marie station?
Vher iz dı nirest cendırme steyşın?

Jandarmaya bir hırsızlığı bildir-mek istiyorum.
I want to report a robbery to the gendarmarie.
Ay wont tu riport e robıri tu de cendırme.

Jandarmaya bir olayı bildirmek istiyorum.
I want to report an incident to the gendarmarie.
Ay wont tu riport en insident tu de cendırme.

Jandarmaya bir cinayeti bildir-mek istiyorum.
I want to report a murder to the gendarmarie.
Ay wont tu riport e mördır tu de cendırme.

Cüzdanım çalındı.
My wallet has been stolen.
May volet hes biyn stolen.

Suçsuzum.
I’m innocent.
Aym innosent

Bunu araştıracağız.
We are going to investigate this.
Vi ar going tu investigeyt dis.

Kayıp ve hırsızlık.
Losses and thefts
Lozıs end tefts.

Pasaportumu kaybettim.
I’ve lost my pass-port
Ayv lost may pesport.

Dışarıda kaldım
I’ve locked myself out
Ayv lakıt mayself avt.

İmdat!
Help !
Help.

Sürgün
Deportation
Dıporteyşın.

Suçlu iadesi
Extradition
Ekstradişın.

Gözaltı
Police custody
Polis kastıdi.

Tutuklama
Arrest
Irrest.

Mahkemeler
Courts
Korts.

Savunma
To defend oneself
Tu dıfend van self.

Ayaklanma, grev
Demos, strikes
Dimos, strayks.

Doğal afetler
Natural disaster
Necurıl dizestır.

Yangın
Fire / arson
Fayr. Ersın.

Ölüm
Death
Ded.

Yaralı var mı?
Any casualties?
Eni kejultiyz.

Hareket etmeyin.
Don't move.
Dont muv.

Hemen bir doktor / ambu-lans çağırın.
Send for a doctor / an ambulance
Send for e daktır / en embulens.

Onları araba-dan çıkarmama yardımcı olun.
Help me to get them out of the car
Help mi tu ged dem avt ov dı kar.

Lütfen Jandar-mayı çağırın
Call the gen-darmarie please
Kol dı cendırme pliz.

Yardım eder misiniz kayboldum?
Can you help me, lost?
Ken yu help mi, lost.?

Kaza
Accident
Eksidınt.

Ambulans
Ambulance
Embülıns.

Yaralı
Injured
İnjurd.

Hasta
Sick
Sik.

Doktor
Doctor
Daktır.

Cinayet
Murder
Mördır.

İdam cezası
Death penalty
Didli penılti.

Hapis
Imprisonment
İmprisonmınt.

Narkotik kanunları
Narcotics
Nerkıtiks.

Tecavüz
Rape
Reyp.

Suç
Offence/felony
Ofıns/felıni.

Mahkum
Convicted
Kınviktıd.

Google'da SORUNLAR (PROBLEMS) isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

2 yorum: