İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

Reported Speech, bir kişinin konuşmasını başka bir kişiye aktarmak için kullanılmaktadır. İki kişinin bir birlerine direk söyledikleri "direct speech" , üçüncü bir kişiye aktarılanlar ise "indirect speech" tir.
Direk anlatımı (Direct speech) dolaylı anlatıma çevirirken dikkat edilmesi gerekenbir dizi kural vardır. Konu üç ana başlığa ayrılacak ve her başlığın altında bu kurallardan bahsedilecektir. Bu ana başlıkları cümle çeşitlerine göre oluşturacağız.
1. Düz cümle (Olumlu- Olumsuz) (Statements)
2. Soru cümlesi (Questions)
3. İstek, dilek (Requests)

1. Düz Cümleler
Ali: "I get up at 7.00 oclock every day."
(Ben her gün yedide kalkarım.)

Ali" nin söylemiş olduğu cümle direk bir anlatımdır. Başka bir kişinin yine başka bir kişiye Ali"nin bu cümlesini nasıl aktardığını görelim:

Ayşe: Ali says that he gets up a 7 oclock every day.
Mine: Oh, really? It is very early.

Ayşe: Ali her gün yedide kalktığını söyler.
Mine: Oh, gerçekten mi? Çok erken.

Ali"nin sözünü, Ayşe" nin Mine"ye nasıl aktardığını gördük. Dolaylı anlatımda sıkça kullanacağımız kelimelerden biri "say" (söylemek)dir. "Say" de kullanılan zaman bütün cümlenin anlamını belirlemektedir. Örnekteki cümlede "say" s takısı almış, yani geniş zamanda kullanılmıştır.O yüzden "get up" fiili de geniş zaman takısı ile çekimlenmiştir.

Examples (Örnekler)
Simple Present Tense and Present Continuous Tense

1. Susan: "My father works in a bank." (Direct speech)
(Babam bir bankada çalışır.)
Mary: Susan says (that) her father works in a bank.(Indirect Speech)
(Susan babasının bir bankada çalıştığını söylemektedir.)

2.Jack:"I like going to the cinema at the weekends."
Sally: Jack says (that) he likes going to the cinema at the weekends.

3.Lisa: "I don"t come home for lunch."
George: Lisa says (that) she doesn"t come for lunch.

4. George: "I am not an English teacher."
Joe: George says (that) he is not an English teacher.

5.Mother: "We are going to the supermarket."
Child: Mother says (that) they are going to the supermarket.

Examples
Simple Past Tense

1. Lily: "My sister goes out every evening."
Elizabeth: Lily said (that) her sister went out every evening.

2. Melis: "We don"t go on holiday every year."
Can: Melis said (that) they didn"t go on holiday every year.

3. Jill:" I love chocolate."
Mary: "Jill said (that) she loved chocolate".

4. Sue: "I don"t like spinach."
Terry: "Sue said (that) she didn"t like spinach."

*Geçmiş zamanda da "say" fiilinin zamanına göre aktarılan cümlenin zamanı değişmektedir. Verilen örneklerde aktarılan cümlelerdeki "say" geçmiş zamanla verilmiştir(said). O yüzden cümle aktarılırken bir zaman geçmişi alınmıştır.1. söylenen cümle geniş zaman ise, fakat aktarılırken "said" denmişse geniş zaman bir geçmiş olan geçmiş zamana yani past tense e dönüştürülmektedir.

Past Perfect Tense

1. Bill: "I studied English last night."
Alice: "Bill said that he had studied the night before."

2. Tuna: "We didn"t go on holiday last year."
Mine: "Tuna said that they hadn"t gone on holiday the year before."

3. Sinan: "I have finished my homework."
Derya: "He said that he had finished his homework."

4. Jim: "I had finished my homework before I went out."
Sally: Jim said that he had finished his homework before he had gone out.

Present Continuous Tense

1. "I am studying English"
- She said that she was studying English.

2. "They are reading books."
- They said that they were reading books.

3. "We are looking at the news."
- They said that they were looking at the news.

Past Continuous Tense

1. "I was watching television at 7 oclock last night".
- she said that she was watching tv at 7 oclock the night before.
- She said that she had been watching tv at 7 oclock the night before.

2. "We were eating lunch when they came in."
- They said that they were eating lunch when they came in.
- They said that they had been eating lunch when they had come.

Google'da REPORTED SPEECH isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply