» » » » » » Present Perfect Continuous (PROGRESSIVE)

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

Present Perfect Continuous (PROGRESSIVE)

OSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

I have been writing I have not been writing have I been writing
you have been writing you have not been writing have you been writing
we have been writing we have not been writing have we been writing
they have been writing they have not been writing have they been writing
he has been writing he has not been writing has he been writing
she has been writing she has not been writing has she been writing
it has been writing it has not been writing has it been writing

Present Perfect continuous , yakın zamanda veya henüz sona ermiş bir aktivitenin

ifadesinde kullanılabilir bu aktivitenin şu an ile bağlantısı vardır.

Örn : Eve gittiniz çocuğunuzun gözleri kıpkırmızı ve ne olduğunu öğreneceksiniz . What have you been doing demeniz lazım ( What are you doing olmaz.)

Örn : A şahsı avrupa turuna çıkmış ve B şahsıyla ispanyada karşılaşıyor A' nın gideceği yerler sıralı :

1. France

2. England

3.Spain

4. Germany

5. Italy

A: What have you been doing ? ( Ne yapıyorsun )

B: I have been traveling around Europe

(eğer A şahsı : What are you doing deseydi , B şahsı o anda ne yapıyorsa onu söylerdi , alışveriş yapıyo rum vs. derdi.)

A: Which countries have you visited

B: I have visited France and England and now I'm in Spain , I haven't been Germany and Italy yet.

Bu tens bir aktivitenin sürekliliğini vurgulamak için kullanılır.Sözü edilen aktivite geçmişte başladı ve şu an devam etmektedir. Tense bu anlamı zamanı simgeleyen kelimelerle veririz. Bunlar :

For , Since , all morning , all day , all week.

Right now I am sitting at my desk.

1. I have been sitting here since seven o'clock.

2. I have been sitting here for two hours

3. You have been studying for five straight hourse

Presen perfect continuous tens zamanın herhangi bir spesifik anlamı dışında kullanıldığında, genel bir aktivitenin son zamanlardaki sürekliliğini vurgular.

5. I have been thinking about changing my major.

6. All of the students have been studying hard .Final exams start next week.

7. My back hurts , so I have been sleeping on the floor lately. the bed is too soft.

Live , work , teach gibi continuous tensleri olan fiillerle since veya for kullanıldığında , present perfect continuous ile present perfect simple arasın da pek bir fark olmaz. Yandaki örneklerde pek bir anlam farkı yoktur.

8. I have lived here since 1985

I have been living here since 1985

9. he has worked at the same store for ten years

He has been working at the same store for ten years


Google'da Present Perfect Continuous (PROGRESSIVE) isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply