» » » » » » Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri)

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

Adjective Clauses
(Sıfat Cümlecikleri)

Sıfat cümlecikleri (adjective clauses), bir ismi veya zamiri nitelemek için kullanılır. Fakat ismin türüne göre kullanılan ilgi zamirleri değişiklik gösterir. “Which”, cansızlar ve hayvanlar için, “who” insanlar için kullanılır. “That” ise hem “who” hem de “which” yerine kullanılabilir. İlgi zamirinden sonraki cümle bir cümlecik olur ve öncesindeki ismi niteler. Türkçe’ye çevirirken bu cümleciğin anlamını isimden önce söylemek gerekir.

The agreement which they signed… (Onların imzaladığı anlaşma…)
The workers who I met… (Karşılaştığım işçiler…)
The man who you are waiting for… (Beklediğiniz kişi…)
The scientist who devised this method… (Bu metodu bulan bilim adamı…)
The student who won the scholarship… (Bursu kazanan öğrenci…)
A car which runs 100 miles an hour… (Saatte 100 mil giden araba…)

I received the report. (Raporu aldım.)
You had sent the report. (Raporu göndermiştin.)
I received the report which you had sent. (Göndermiş olduğunuz raporu aldım.)
(Dikkat edilirse bu cümlede nesne konumunda olan “the report” kelimesi ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi. “which” aynı zamanda iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlaç olarak işlev gördü.)

I found the book. (Kitabı buldum.)
The book was important. (Kitap önemliydi.)
I found the book which was important. (Önemli olan kitabı buldum.)
(Bu cümlede ise özne konumunda olan “the book” kelimesi, ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi.)

Unfortunately, we cannot publish the article which you have sent. (Maalesef gönderdiğiniz makaleyi
yayınlayamıyoruz.)

He had to dismiss the boy who made noise. (Gürültü yapan çocuğu kovmak zorunda kaldı.)

The man who robbed the bank was caught by the police. (Bankayı soyan adam polis tarafından yakalandı.)

Google'da Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri) isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply